Nové automaty na nádražích budou nainstalované v rámci projetu Železnice bez plastů. Ten startuje na hlavním nádraží v Praze, brzy se ale automaty objeví i ve stanicích Kolín, Praha-Smíchov a na dalších místech po republice. 

„Projekt Železnice bez plastů a s ním spojené automaty na filtrovanou vodu jsou jedním z mnoha kroků, které podnikáme pro zlepšení služeb a komfortu našich cestujících, a především pak v rámci naší dlouhodobé strategie udržitelnosti," říká generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

K natočení vody je zapotřebí si stáhnout mobilní aplikaci Lokni v rámci tarifu Nádraží. Stálým uživatelům se poté v rámci aplikace rozšíří počet míst, kde si budou moci vodu načepovat. Během jednoho dne mají zákazníci tedy možnost si načepovat až tři litry vody. V případě, že cestující nebude chtít aplikaci využívat, budou u přímého nákupu k dispozici platební terminály s výhodnější cenou než v obchodem na nádražích.

Správa železnic si dává za cíl namotivovat návštěvníky a cestující ke snižování množství odpadu ve veřejném prostoru a tím nabídnout alternativu k balené vodě. K načepování bude k dispozici perlivá i neperlivá voda. 

Ceník při platbě kartou:

Čerpání 0,5 l 1 l  1,5 l
Možnosti Perlivá/Neperlivá Perlivá/Neperlivá Perlivá/Neperlivá
Cena 6 Kč 8 Kč 10 Kč

„Budujeme síť filtračních stanic, kde si lidé mohou s důvěrou natočit špičkovou vodu do vlastní lahve namísto nákupu vody v PET. Balená voda zbytečně zatěžuje životní prostředí,” uvádí k instalaci první filtrační stanice Martin Václavík, zakladatel startupu Lokni, a dodává: „V Česku máme kvalitní vodu z vodovodu, ale ve starých nebo rozsáhlých objektech, jako jsou školy či nádraží, se její senzorické vlastnosti mohou vlivem materiálu potrubí či stagnace zhoršovat. Lidé pak často preferují předraženou balenou vodu. Věříme, že důvěryhodný alternativní zdroj perlivé i neperlivé vody do vlastní lahve může výrazně přispět ke snížení množství zbytečného odpadu.“

Pro projekt Železnice bez plastu vyvhrála výběrové řízení společenost Bezpetek, ta podala nabídku ve spolupráci se startupem Lokni. Spolupráce je koncipována na 5 let a na 12 lokalit. V případě, že se projekt osvědčí, nevylučují strany možnost další spolupráce. 

V rámci ESG strategie Správy železnic je v plánu rovněž informovat veřejnost o úsporách odpadních plastů a efektivitě takto instalovaných filtračních stanic

| Video: Youtube

Automaty na filtrovanou vodu budou umístěny v halách či hlavních koridorech nádražních budov. Instalace bude probíhat ve dvou fázích:
Stanice zařazené do fáze 1:
· Praha hl. n.
· Praha-Smíchov
· Kolín
· Hradec Králové hl. n.
· Náchod
· Děčín hl. n.
· Plzeň hl. n.
· České Budějovice
· BřeclavFáze 2 zahrne zbývající tři lokality, které podle zadávací dokumentace budou ještě upřesněny. Půjde pravděpodobně o některá důležitá nádraží na Moravě.