Dlouhodobé vzdělávací aktivity kurátorského týmu House of Lobkowicz se tak budou moci rozšířit formou digitální edukace a stanou se dostupnější pro všechny zájemce – v globálním měřítku, bez nutnosti fyzické přítomnosti v Čechách.

Jedná se o první spolupráci House of Lobkowicz s veřejnou státní univerzitou ryze technického zaměření. „Této spolupráce si velice vážíme i proto, že FIT ČVUT je významnou výzkumnou organizací a je součástí jedné z největších a nejstarších vysokých škol svého druhu v Evropě. Z praxe našich vzdělávacích programů víme, že klíčem k pochopení minulosti je její poznání. Možnost si na minulost sáhnout, zkoumat ji, vžít se do jejich příběhů, je nenahraditelná. Přesně tohle chceme umožnit co nejvíce lidem kdekoli na světě,“ řekl o spolupráci William Rudolf Lobkowicz.

Zdroj: Deník/Radek Cihla

„Spolupráce s House of Lobkowicz je pro nás vítaná výzva, která přinese a již přináší řadu jedinečných možností propojením historického odkazu s nejmodernějšími technologiemi. Jsme rádi, že díky této spolupráci se široká veřejnost snadněji dostane k historickým informacím atraktivní a inovativní formou, a bude moci lépe porozumět minulosti. Velmi se těším, jaké konkrétní výstupy propojení přinese, ať už v podobě digitalizace, virtuální nebo rozšířené reality, historické simulace nebo třeba online platforem pro sdílení příběhů,“ zmiňuje doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D., děkan FIT ČVUT.

Výstava o Řádu zlatého rouna na Pražském hradě.
Podívejte se: Lobkowiczové na Hradě představují své Řády zlatého rouna

Po slavnostním podpisu memoranda provedla rodina Lobkowiczů zástupce FIT ČVUT po vybraných expozicích muzea v Lobkowiczkém paláce na Pražském hradě.

Zajímavé byly například ukázky rodové sbírky keramiky staré přes 400 let, unikátní sbírky historických včetně uměleckých kousků zbraní nebo originální partitury Beethovena.

Zdroj: Deník/Radek Cihla

Prohlídku zpestřily historky členů rodiny Lobkowiczů k jednotlivým exponátům.