Dlouhodobé vzdělávací aktivity kurátorského týmu House of Lobkowicz se tak budou moci rozšířit formou digitální edukace a stanou se dostupnější pro všechny zájemce – v globálním měřítku, bez nutnosti fyzické přítomnosti v Čechách.

Jedná se o první spolupráci House of Lobkowicz s veřejnou státní univerzitou ryze technického zaměření. „Této spolupráce si velice vážíme i proto, že FIT ČVUT je významnou výzkumnou organizací a je součástí jedné z největších a nejstarších vysokých škol svého druhu v Evropě. Z praxe našich vzdělávacích programů víme, že klíčem k pochopení minulosti je její poznání. Možnost si na minulost sáhnout, zkoumat ji, vžít se do jejich příběhů, je nenahraditelná. Přesně tohle chceme umožnit co nejvíce lidem kdekoli na světě,“ řekl o spolupráci William Rudolf Lobkowicz.

Rod Lobkowiczů a FIT ČVUT budou digitalizovat kulturní vzdělávání – podepsali memorandum o spolupráci. | Video: Deník/Radek Cihla

„Spolupráce s House of Lobkowicz je pro nás vítaná výzva, která přinese a již přináší řadu jedinečných možností propojením historického odkazu s nejmodernějšími technologiemi. Jsme rádi, že díky této spolupráci se široká veřejnost snadněji dostane k historickým informacím atraktivní a inovativní formou, a bude moci lépe porozumět minulosti. Velmi se těším, jaké konkrétní výstupy propojení přinese, ať už v podobě digitalizace, virtuální nebo rozšířené reality, historické simulace nebo třeba online platforem pro sdílení příběhů,“ zmiňuje doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D., děkan FIT ČVUT.

Po slavnostním podpisu memoranda provedla rodina Lobkowiczů zástupce FIT ČVUT po vybraných expozicích muzea v Lobkowiczkém paláce na Pražském hradě.

Zajímavé byly například ukázky rodové sbírky keramiky staré přes 400 let, unikátní sbírky historických včetně uměleckých kousků zbraní nebo originální partitury Beethovena.

Rod Lobkowiczů a FIT ČVUT budou digitalizovat kulturní vzdělávání – podepsali memorandum o spolupráci. | Video: Deník/Radek Cihla

Prohlídku zpestřily historky členů rodiny Lobkowiczů k jednotlivým exponátům.