Parazit vodních ptáků

Zkoumání ukázalo, že nepříjemné nesnáze měl na svědomí ptačí parazit. Konkrétně cerkárie; vývojové stadium motolice ptačí, jejíž larvy využívají jako mezihostitele ke svému vývoji vodní plže. Výskyt plžů ve venkovních koupalištích je zcela běžný (a že se jedná o biotop, nehraje v tomto případě roli).

Plže pak cerkárie opouštějí a ve vodě hledají ptáky. Když narazí na člověka, zavrtávají se i do jeho kůže. Zásadně mu tím neublíží a sobě nepomohou: záhy uhynou.

U lidí se však mohou vyskytnout nepříjemné kožní projevy související s alergií – zpravidla vyrážka s intenzivním svěděním. Někdy se může objevit jen „pupenec“, který vypadá jako štípnutí hmyzem; třeba od komára. Výskyt na Lhotce není letos ničím ojedinělým. Kvůli cerkáriím muselo zavřít více venkovních koupališť po celé republice.

Vzorky byly čisté: 10 z 10

V pražském areálu u ulice Nad Koupadly by hrozba měla být již minulostí. Vedoucí Jakub Ott na webu koupaliště i na facebooku v pátek informoval, že poslední laboratorní rozbor odebraných plžů – šlo o odběr z úterý 1. srpna – byl v rámci testování na přítomnost cerkárií negativní.

Tým koupaliště nicméně na webu i sociální síti připomíná, že považuje za korektní upozornit na možnost výskytu zbytkového množství infikovaných plžů. Výsledek laboratorních testů však nabízí důvod k optimismu: z deseti zkoumaných vzorků bylo všech deset negativních: cerkárie se neobjevily ani jednou.

| Video: Youtube

Slibně ostatně vyzněly i předcházejí testy: naznačovaly jejich úbytek. Mohlo tedy padnout rozhodnutí, že od 9. srpna bude Lhotka opět nabízet osvěžení (aktuálně má vodu teplou 21 stupňů Celsia) a vítat koupáníchtivé návštěvníky.

Těm však provozovatel připomíná: „V případě, že objevíte větší množství pupínků, vzbuzujících obavu z tohoto onemocnění, použijte antihistaminika a vydržte; v případě obtíží vyhledejte lékaře.“ Zklidnit by se napadené místo mělo za dva dny až týden. Je však třeba věc posoudit s chladnou hlavou: ne každý pupínek znamená cerkáriovou dermatitidu.

Na případný výskyt vyrážky, u níž je na ni podezření, by také lidé měli upozornit personál koupaliště – a případně i územní pracoviště pražské hygienické stanice na sídlišti Novodvorská (což je od koupaliště vlastně pár kroků). Adresu pracoviště hygieny však v pátek provozovatel neuvedl přesně – správná je Němčická 1112/8.

Pomáhali i potápěči

„Vymizení“ cerkárií z vody nepřišlo na Lhotce samo od sebe. Hned po červnovém uzavření koupaliště, které patří městské části Praha 4 a má je na starosti její akciová společnost 4-Majetková, provozovatel možné řešení situace probíral s parazitologem, hygieniky i Státním zdravotním ústavem. Padlo rozhodnutí zasahovat šetrně bez použití chemikálií a uplatnit „ruční metodu“, pustit se do intenzivního sbírání plžů. Zapojeni byli i profesionální potápěči.