Díky nim by se okolí konečné stanice metra trasy C, kterou od letňanského sídliště dělí necelý kilometr, mohlo dočkat nové zástavby. Územní studii, jejímž cílem je navrhnout moderní městskou čtvrť, jež bude ekologická, v mnoha ohledech soběstačná a zároveň respektující potřeby místních obyvatel, již zpracovává Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR). A do její přípravy zapojuje i veřejnost, která urbanistům pomůže zformovat budoucí podobu nové čtvrti.

„Jedná se o pilotní projekt, který nemá v České republice obdoby. Po vzoru úspěšných zahraničních realizací chceme přijít s návrhem na progresivní městskou čtvrť, kde inovativnost rovná se odpovědnost, chápání potřeb obyvatel města a empatický přístup v ochraně zranitelných skupin lidí, zvířat i rostlin,“ uvedl Petr Hlaváček, náměstek primátora hlavního města Prahy pro oblast územního rozvoje.

Návrh již nyní mimo jiné počítá s vytvořením takzvané čtvrti krátkých vzdáleností a využitím inovativních přístupů, které pomohou minimalizovat dopady na životní prostředí. Cílem je dosáhnout uhlíkové neutrality během výstavby i provozu a aplikovat nástroje šedo-zeleno-modré infrastruktury či moderní technologie při nakládání s odpadem.

Důraz bude kladen i na vlastní energetické zdroje a nízkoemisní dopravu s dominantně využívanou městskou hromadnou dopravou či sdílenou mobilitou. Nová čtvrť v Letňanech by pak měla stávajícím i budoucím obyvatelům nabídnout také nové příležitosti k trávení volného času a doplnit veřejnou vybavenost, kterou nyní lidé v daném území postrádají.

Územní studie bude připravována v diskuzi se zástupci městských částí Praha 18, Praha 19, Praha 9 a Praha-Čakovice tak, aby jejich podmínky vztahující se k rozvoji dotčeného území, týkající se především dopravní infrastruktury, školství a sportu, zdravotnictví a sociální oblasti, byly zváženy s ohledem na širší vztahy a podle potřeby zapracovány. Cílem diskuzí je nalézt shodu na koordinovaném rozvoji širšího území a vzájemně se shodnout na jeho postupném doplňování v návaznosti na významné infrastrukturní stavby.

Na podobě a vizi nové čtvrti, která by mohla začít vznikat počátkem příštího desetiletí, mají možnost se v těchto dnech podílet i obyvatelé Prahy. V průběhu května a června se totiž v rámci participace koná série akcí v Letňanech, Kbelích i na Proseku, díky nimž se lidé mohou zúčastnit některé z komentovaných vycházek, přednášek, diskuzí a participačních workshopů či své komentáře a připomínky formulovat v online kontaktním dotazníku.

Ten je k dispozici na webu IPR, kde jsou uvedeny i podrobnější informace o projektu a termíny plánovaných akcí. S plány magistrátu se lze seznámit i na informačních panelech, které budou v průběhu května a června umístěny v dotčených městských částí.

„Bereme jako standardní službu veřejnosti zapojit do takto významné studie již od počátku místní obyvatele. Jedině oni nám totiž mohou co nejlépe zprostředkovat informace, jak se v území žije, čeho si váží a co jim zde naopak chybí, případně čeho se obávají. A protože chceme naplánovat čtvrť, která bude přínosem nejen pro nové obyvatele, ale i pro sousedy z okolních městských částí, je pro nás naprosto zásadní znát jejich názory. Pouze tak můžeme zajistit, aby nová čtvrť měla na své okolí pozitivní dopad a minimalizovala problémy, které se zde již vyskytují,“ dodal Ondřej Boháč, ředitel IPR Praha.

Podněty občanů budou zohledněny při tvorbě územní studie, jejíž koncept bude veřejnosti k připomínkování předložen v průběhu letošního podzimu.