Upozorňuje na to zástupce přednosty 3. interní kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Richard Češka, jenž je také předsedou České internistické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. S tím, že hypertenze ani cholesterol nebolí, a tak se nijak nepřipomínají. Část pacientů, zvláště těch mladších, si tak s užíváním léků nedělá velkou starost. Obě onemocnění, pokud nejsou účinně léčena, lze však označit za tiché zabijáky.

Jako garant projektu Srdce v hlavě, který se zaměřuje na informování o rizicích kardiovaskulárních onemocnění, prevenci a léčbě, připomíná, že obě onemocnění patří k nejzávažnějším rizikovým faktorům srdečně cévních chorob, které jsou nejčastější příčinou úmrtí. Nedodržování předepsané léčby tak může vést až k fatálním následkům.

Nejde přitom o nějaké teoretické úvahy vědců v bílých pláštích. Vlastně je to téma navýsost aktuální pro dva lidi z pěti. Přičemž pro jednoho z nich s obzvláštní naléhavostí. Hypertenze totiž trápí zhruba 40 procent populace (a s rostoucím věkem tento podíl stoupá), avšak jen polovina z těchto osob má má vysoký tlak pod kontrolou. Oproti zdravému člověku hrozí těmto pacientům až dvojnásobné riziko infarktu myokardu. V kombinaci s vysokou kladinou „zlého“ cholesterolu – což bývá případ většiny pacientů – je toto riziko už šestinásobné.

Ne všichni se léčí, i když vysoký tlak a problémy s cholesterolem odhalí standardní preventivní prohlídka u praktického lékaře (stejně jako ověří hladinu cukru v krvi). A z těch, kteří léky předepsané mají, ne každý léčbu dodržuje: stává se, že užívání léků vynechává. Češka v té souvislosti připomíná zkušenost, která může působit málem jako aprílový žert.

„Možná to vypadá jako až legrační myšlenka, ale někteří pacienti se spokojí s tím, že navštívili lékaře, který je zkontroloval a předepsal jim léky. Oni je ale vezmou jen sem tam někdy.“ To rozhodně nevede k dosažení požadovaných hodnot krevního tlaku ani cholesterolu, varuje. Upozorňuje, že pacienti dostávají léky účinné, sofistikované a prověřené.

„Účinkuje však jen ten lék, který je užit,“ zdůraznil. Přičemž to, že je pacienti neberou tak, jak by měli, je prý problém spíše častý nežli ojedinělý.

Zapomnětlivost je nečekaně častá

Průzkum mezi pacienty s kardiovaskulárními onemocněními ukázal, že zapomnětlivost se projevuje skutečně výrazně. Že si na pravidelné užívání svých léků nevzpomene, uvedlo 44 procent pacientů. Osm procent pak zapomíná poměrně často. Ukázalo se také, že zatímco lidé nad 65 let na pravidelné braní léků téměř nezapomínají. Lidem do 45 let, řešících řadu pracovních i rodinných povinností, se to stává mnohem častěji. Místopředseda internistické společnosti Miroslav Souček proto doporučuje zavést si pravidelné denní rituály a mezi ně zařadit užívání léků.

„Mějte o svých lécích přehled. Na viditelné místo umístěte seznam svých léků s dávkováním nebo používejte dávkovací krabičky dostupné v lékárnách. Pokud můžete, využijte moderní technologie jako jsou různé aplikace, které vás na užívání léků upozorní,“ radí.

Souček také podotýká, že řada lidí užívá více léků, než je zdrávo. Vedle praktického lékaře navštěvují i další specialisty – a může se stát, že pacient obdrží víc preparátů s podobným složením, případně jsou jejich účinky ve vzájemném rozporu. Je proto důležité poradit se o všech užívaných lécích se svým praktickým lékařem. Právě pacienti s vysokým tlakem by měli vždy a přesně informovat, jaké léky užívají, jak svého praktika, tak všechny ambulantní specialisty.

„Tím se výrazně sníží riziko předávkování, pokud by více lékařů předepsalo lék s podobným účinkem. Nebezpečné také mohou být některé kombinace léků na snížení hladiny cholesterolu v krvi a některých antibiotik, které mohou vést k poškození svalových buněk,“ připomněl Souček.

Novinkou je fixní kombinace

Problém vidí v tom, že pacienti s více rizikovými faktory zpravidla užívají více léků současně. A je opravdu celkem běžné, že si tablety nevezmou včas nebo na některou z nich zapomenou. Pomoci mohou takzvané fixní kombinace léků, což lze přiblížit slovy: méně znamená více. Méně prášků, ale větší účinek. Jistě se tak vyplatí, aby tuto možnost pacienti probrali se svým ošetřujícím lékařem.

Použití fixních kombinací může přinést pacientovi značný prospěch, jestliže Češka vyčíslil, že v prvním roce léčby snížily rizika kardiovaskulárních příhod o 21 procent. U osob, které již některým kardiovaskulárním onemocněním trpí, se pak riziko snížilo ještě významněji: o 56 procent.

„Je to tabletka ‚2 v 1‘, nebo ‚3 v 1“, kdy jediná tableta obsahuje několik léčivých látek,“ vysvětluje Češka, co se pod označením fixní kombinace (slyšet lze také pojmy také kombinovaná terapie či kombinační léčba) skrývá. Z pohledu běžného chodu domácností to lze připodobnit třeba k dnes běžně rozšířeným tabletám do pračky: vedle pracího prostředku obsahují současně aviváž, chrání barvu textilií a mají čisticí účinek.

„Proprat si tělo“ tabletami ale nestačí. Lékaři upozorňují, že nedílnou součástí léčby onemocnění srdce a cév jsou změny životního stylu a stravy. „Naplňte svůj talíř ovocem, zeleninou a celozrnnými výrobky. Jezte ryby a luštěniny, které obsahují bílkoviny, pijte neochucené mléko, do jídelníčku zařaďte také jogurty a sýry,“ doporučuje Souček. „Stejně tak avokádo, olivy, ořechy, semena a jejich oleje, které obsahují zdravé tuky. Místo dochucení solí použijte bylinky a koření,“ radí.

Důraz klade také na dostatek pohybu, ale rovněž na spánkovou hygienu. Ideální prý je pravidelně spát sedm až devět hodin – v dobře vyvětrané místnosti s teplotou mezi 18 a 20 stupni Celsia – a usínat před půlnocí. Za „skvělé kroky ke zdraví“ dále označuje přestat s kouřením a omezit konzumaci alkoholu. Zvláště časté popíjení toho „tvrdého“, ale i piva v nadměrném množství.