Podklad tvoří skutečné záběry lokality, které byly natočeny letos v létě z dronů buď přesně v ose jízdní dráhy plánované lanovky nebo paralelně s odstupy a z různých úhlů. Do nich je zasazena vizualizace stanic, sloupů a gondol. Stanice a sloupy vychází z vítězného architektonického návrhu. Podoba gondol ve vizualizaci je zatím obecná, jejich finální podoba vzejde z veřejné zakázky podle vítězného dodavatele.

| Video: Youtube

Do otevřené soutěže, kterou DPP vyhlásil v květnu, se přihlásilo 23 zájemců z devíti evropských zemí. Porota následně vybrala pět týmů, jejichž úkolem bylo vypracovat architektonické návrhy všech tří stanic a pěti podpěr s ohledem na umístění budoucí lanovky a její okolí či přírodní reliéf. Z předložených návrhů mezinárodní porota následně vybrala a ocenila tři nejlepší. První cenu obdržel britský tým William Matthews Associates ve spolupráci s Boele Architects a Expedition Engineering a za podpory konzultantů DCSA a Agile CE.

"Vítězný návrh William Matthews Associates, který má zkušenosti i s londýnskou lanovkou, nejvíce zapadá do svého okolí mezi Podbabou, Trojou a Bohnicemi. Doufám, že již za několik let se budeme moci svézt tímto elegantním dopravním prostředkem," uvedl náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha Sobě). Vítězné studio kromě londýnské lanovky navrhlo například modernizaci nádraží London Bridge.

Návrh podle poroty komplexně zapojuje prvky lanové dráhy do prostředí, které zahrnuje mimo jiné i přírodní park Trojská kotlina.

"Návrh jemně vstupuje do tohoto fascinujícího prostředí kompaktně navrženými stanicemi, jejichž střechy se průběžně proměňují a reagují na bezprostřední okolí, a také návrhem jednoduchých pylonů, které v rámci jedné formy elegantně integrují veškerou potřebnou technickou infrastrukturu," okomentovali svoji práci samotní autoři.

Architekti měli za úkol navrhnou podobu tří stanic a sloupů. Zástupce vítězného studia Petr Šuma uvedl, že se snažili o co nejkompaktnější přístup a co nejrychlejší přesun k jiným dopravním prostředkům ze stanice, například k tramvajím. Nástupiště budou otevřená i pro jednodušší údržbu. Lanovka má být odolná i středně silnému větru, od svislé osy se může odklonit o 17 stupňů. Podle Šumy bylo důležité vyřešit i podobu pylonů. Ty budou dosahovat výšky 34,5–46,7 metru, nejvyšší bude na Císařském ostrově. Na trase bude jezdit 17 gondol, jejich depo bude v prostřední stanici Troja.

Lanovka má být na principu 3S, tedy tří lan. Dvě budou nosná, jedno tažné. „Jde o systém, který je jedním z nejbezpečnějších na světě,“ řekl Šuma na dotaz, zda se nebudou lidé lanovkou třeba i po loňské tragédii na Ještědu bát jezdit. „I když to laicky nevypadá, lanovka je nejbezpečnějším dopravním prostředkem,“ podotkl Lukáš Tittl z Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

close Lanovka Podbaba – Bohnice. 1. místo: William Matthews Associates + Boele Architects a Expedition Engineering info Zdroj: DPP zoom_in Lanovka Podbaba – Bohnice. 1. místo: William Matthews Associates + Boele Architects a Expedition Engineering

Investiční záměr plánované lanovky Podbaba – Troja – Bohnice je nyní v procesu posuzování vlivů stavby na životní prostředí, tj. tzv. EIA (z anglického Environmental Impact Assessment). Uskuteční se 1. listopadu v 15 hodin na magistrátu v jednacím sále zastupitelstva.

Lanovka má zajistit chybějící přímé propojení mezi Prahou 8 a Prahou 6 do doby, než vznikne plánovaná tramvajová trať s novým mostem v Troji. Na více než dvoukilometrové dráze město plánuje stanice Podbaba, Troja a Bohnice. Má být schopná za hodinu přepravit až 2300 lidí. Odhad nákladů na výstavbu jsou podle dřívějších informací dvě miliardy korun. Stavět by se mělo v letech 2025 až 2027.