Provozní budova Švandova divadla, která bude sloužit jako kreativní centrum, měla být původně pouze zrekonstruována. Podrobný statický průzkum budovy ale ukázal, že původní záměr nástavby na stávající objekt není realizovatelný a objekt není vhodný pro rekonstrukci kvůli nízké kvalitě stavby původní budovy. Jedinou možností je tedy postavit na místě zcela novou budovu.

V té mají vzniknout například různé divadelní zkušebny či laboratoře pro sound design. Výstavba budovy by měla stát 220 milionů a podle předpokladů bude hotova v roce 2028.

close Kulturní kreativní centrum v Preslově ulici - vizualizace info Zdroj: MHMP zoom_in Kulturní kreativní centrum v Preslově ulici - vizualizace

„V pražském kulturním sektoru je zjevný nedostatek zkušebních prostor pro divadlo a tanec. Dokonce i příspěvkové organizace v hlavním městě Praze se potýkají s nedostatkem zkušeben, což často vede k nutnosti zkoušení přímo na jevišti, které však by mělo sloužit výhradně k samotným představením. Zřízení dalších zkušeben výrazně zlepší efektivitu provozu, a to nejen z hlediska počtu odehraných představení," říká náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast kultury Jiří Pospíšil.

Zároveň Pospíšil dodává, že výstavba nových zkušebních prostorů významně přispěje ke zlepšení pražské kultury a to tím, že poskytne nové možnosti pro zkoušení jak nezávislým uměleckým subjektům, tak i příspěvkovým organizacím.

Podobné kreativní centrum, které by poskytovalo zkušební prostory a zázemí projektům v oblasti performing arts, doposud v Praze není k nalezení. Kromě zkušeben a laboratoří nabídne prostor místo pro spolupráci akademické sféry (DAMU), nezávislého a zřizovaného sektoru a kulturní veřejnosti.