„Radnice z důvodu extrémních teplot posílila kropení v ulicích,“ uvádí. Ve čtvrtek 24. srpna si městská část objednala u Pražských služeb výjezd kropicích vozů. Je to poněkud mimořádné opatření: o jejich nasazení běžně rozhodují pracovníci jiné městské společnosti: Technické správy komunikací (TSK). Městské části si nicméně mohou vyžádat (a v takovém případě také samy zaplatit) tyto služby navíc. Deníku to za Pražské služby potvrdil Alexandr Komarnický s tím, že objednat kropení s konkrétním počtem vozidel a konkrétním pokrytím na konkrétní den není problém ještě ten den ráno. Z radnic v hlavním městě letos zatím využila této možnosti pouze právě Praha 1.

Kropicích vozů v pražských ulicích ubylo

Není výjimkou zaslechnout postřeh, že dříve za vedra vyjížděly kropicí vozy automaticky – zato dnes aby je prý pohledal. Posteskla si třeba Petra Mikulová z Prahy 10: „Za celý srpen jsem nepotkala ani jednu cisternu s vodou.“ Zdůraznila, že není sama, kdo to takto vidí. „Řada sousedů je taky naštvaná. Pravidelně o tom před domem diskutujeme,“ poznamenala.

„V červenci jsem všude možně četla, že v těch pařácích Pražské služby vyjíždějí s cisternami a kropí ulice. Jenže přišel srpen, vedra jsou podle mě ještě horší – ale kde nic tu nic… Prý se snad párkrát kropilo někde v centru, ale co je na tom pravdy, nevím,“ netají Mikulová svou nelibost.

Jedním z mnoha požárů porostu, které pražští hasiči likvidují v nynějších teplých a suchých dnech, byl oheň v travnatém a křovinatém porostu na okraji sídliště na Jižním Městě. Ve čtvrtek po půl druhé odpoledne zachvátil plochu odhadem 250×250 metrů.
Praha zakázala rozdělávat otevřený oheň. V hlavním městě můžou hrozit požáry

Není jediná. S dotazy, proč se nekropí a nemlží, se na městské firmy obracejí jak občané, tak politici. Za Pražské služby to Deníku potvrdil právě Komarnický. S tím, že jejich organizace o použití kropicích vozů nerozhoduje; pouze zajišťuje jejich výjezd. Pravidla jsou nastavena tak, že pokyny vydává TSK. Případě lze poslat objednávku, jak to učinila Praha 1.

Kropení s mlžením a tlakový splach

Ve srovnání s dřívějškem je kropicí vozy nyní skutečně vidět méně často, plyne z informací mluvčí TSK Barbory Liškové. Nicméně právě s tím také může být část veřejnosti spokojená. Nebyly prý totiž ojedinělé ani stesky občanů kritizující mrhání penězi i pitnou vodou, přičemž jediným efektem je kratičké osvěžení lidí v okolí kropicího vozu. „Opakované stížnosti občanů upozorňují na možné plýtvání pitnou vodou v dobách extrémního sucha,“ připomněla Lišková druhou stránku mince. Reakcí tak je absence plošného „kropení – mlžení“ v horkých dnech, poznamenala.

Pojmenovala tím jeden ze způsobů využití kropicích vozů, který je nyní v Praze skutečně omezen ve srovnání s dřívější praxí. Přičemž jedním dechem připomíná, že „kropení – mlžení“ vlastně nemá sloužit k ochlazení ulic a občanů v nich, jak si kdekdo představuje. Tenhle efekt je krátkodobý a spíše na úrovni turistické atrakce. „Kropení – mlžení“ má přispívat k omezení prašnosti, a zejména ke snížení koncentrací přízemního ozonu. Základem pro rozhodování je tak vyhodnocení dat Českého hydrometeorologického ústavu. Právně z nich vyplynulo, že jakkoli byl v uplynulých dnech pořádný hic, zásah kropicích vozů nebyl potřebný. „V posledních dvou týdnech přízemní ozon nepřekročil povolený limit, a proto jsme tuto službu neobjednávali,“ vysvětlila Lišková Deníku.

Osvěžení v horkých dnech na Kavčích horách, Vítoni, Malostranské, Kampě, Ostrovu Štvanice a Sadech Svatopluka Čecha.
Podívejte se: Během tropických dnů si Pražané hledají místa, kde se zchladit

Nezastírá, že „kropení – mlžení“ je také celkem drahý špás. Při nasazení plošně v celé Praze a s nasazením všech dostupných kropicích vozů by se roztekly a vypařily miliony. Doslova: „Je relativně nákladné – a při zapojení všech programů dosahují náklady jednoho milionu korun za den.“

Neznamená to však, že by kropicí vozy nebyly v pražských ulicích vidět mimo dny, kdy jejich nasazení vyžaduje vysoká koncentrace přízemního ozonu. Mimo jiné to potvrzují čerstvé postřehy slečny Elišky z Nuslí. „Zrovna tady kropicí auto projelo; je to tak půl hodiny zpět,“ připomněla zkušenost z Vlastislavovy ulice. „A i jinak jsem je docela potkávala,“ míní.

Tomu odpovídají i informace od Liškové z TSK. Mluvčí připomněla, že vedle „kropení – mlžení“ se kropicí vozy používají také k jiné činnosti, označované jako „tlakový splach vozovek“. Na to dochází pravidelně (tedy podle kalendáře a nikoli v závislosti na datech meteorologů). Cílem je v tomto případě „snížení prašnosti (omezení polétavých prachových částic PM10) a plošné odstraňování nečistot a zdroje prašnosti z komunikací do odvodňovacího systému uličních vpustí“. Jinými slovy: jde o spláchnutí svinčíku z ulic do kanálů. „Spotřeba vody při tomto druhu činnosti je, vzhledem k využívání řízeného tlaku, ve srovnání s ‚kropením – mlžením‘ nižší – a tedy s ohledem na životní prostředí i vhodnější,“ poznamenala Lišková.

Kropení? Ano. Plus kašny, pítka, fontány

„Kropení – mlžení“ v poslední době zažili v rámci hlavního města jenom lidé v Praze 1, a to na základě objednávky místní radnice. „Ta s ohledem na pokračování extrémní vlny tropických teplot přistoupila k výjimečnému zkrápění ulic a ozonování pěších zón na veřejných prostranstvích první městské části,“ potvrdila na dotaz Deníku mluvčí Karolína Šnejdarová. „Podobně jako posilujeme úklid, za nějž odpovídá magistrát, jsme se rozhodli postupovat i s kropením,“ poznamenala.

Pár vyder severoamerických pohlížel nejprve na kostky ledu poněkud bázlivě. Po krátké chvíli však zvědavost v kombinaci s chutí na poblíž položené ryby zvítězila a i jim led poskytl v horkém dni ochlazení.
Podívejte se: Zoo Praha si pro zvířata i návštěvníky připravila ledové osvěžení

Zdůraznila, že k snižování dopadů extrémně vysokých teplot přispívá Praha 1 i dalšími opatřeními. „Prostřednictvím zprovoznění dlouhodobě nefunkčních kašen, pítek a fontán. Dále opětovně došlo k instalaci deseti mlžítek, takzvaných brček, která jsou automaticky spuštěna při teplotách vyšších než 24 stupňů,“ připomněla.

Osvěžení? Nejvíce v červenci a v centru

- Letošní „kropení – mlžení“ v Praze začalo v neděli 9. července; dosud Pražské služby v této souvislosti vyjížděly čtyřikrát. Tuto službu objednává Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Pražské služby ji pouze zajišťují.
- V Praze je k dispozici přes 20 kropicích vozů. Většinou projedou určenou trasu v jednom dni čtyřikrát. Každý má konkrétně stanovené ulice, které má na starosti.
- V minulosti se takto častěji osvěžovala celá metropole, letos to bylo plošně jednou v rámci jednoho dne. Jinak Pražské služby kropily a mlžily podle objednávky zejména v centru: na území Prahy 1, 2 a 3; zčásti i 5.
- „Kropení – mlžení se objednává, pokud nastanou tropické dny se zvýšenou koncentrací přízemního ozonu a vysokou prašností; případně venkovní teploty přesahují minimálně tři dny po sobě 25 stupňů Celsia.
- „Kropení – mlžení“ zejména snižuje prašnost a intenzitu přízemního ozonu. Ten je pro lidský organismus dráždivý. Především pro oční spojivky, nosní sliznice a průdušky. Zvlášť nebezpečný je pro malé děti (ozon se drží nízko nad zemí). Osvěžovat klima ve městě a zchlazovat lidi není tím hlavním úkolem.
- Ke kropení se používá záměrně pouze pitná voda z běžného vodovodního řadu, kterou kropicí vozy nabírají z několika desítek konkrétně určených hydrantů. Má to hygienické a zdravotní opodstatnění. Vodu totiž rozstřikují tak, aby ochladila nejen ulice, ale i obyvatele a návštěvníky metropole.
- Jeden kropicí vůz na jedno naplnění (pět až deset kubíků v závislosti na typu vozidla) osvěží ulice o průměrné délce 17 kilometrů. V případě plného nasazení po celé Praze dosahuje denní spotřeba vody zhruba 660 metrů krychlových.
- Standardně se „kropení – mlžení“ provádí v režimu minimálně čtyř kol (opakovaných průjezdů po stanovené trase) mezi 11. a 18. hodinou; často však kropicí vozy stihnou v případě potřeby i více.

Zdroj: Pražské služby, Technická správa komunikací