Sbírka skončila, avšak účet funguje dál

Slávu u schodů nad Cihelnou bránou chystají na odpoledne 12. dubna správa Národní kulturní památky Vyšehrad společně s tamní farností, přesněji Královskou kolegiátní kapitulou sv. Petra a Pavla.

Od 16 hodin se ve středu, která je pro věřící středou ve velikonočním oktávu (období, kdy si křesťané připomínají význam Kristova vzkříšení pro vlastní život), uskuteční oficiální odhalení obnoveného kříže s postavou ukřižovaného Ježíše namalovanou na plechu, spojené i s požehnáním.

Dřevěný kříž se v podobě připomínající nejstarší známý vzhled z 19. století, a to včetně trojlistého zakončení vodorovného břevna a tabulek s nápisy, vrátil na místo na Zelený čtvrtek (6. dubna). Nahradil novodobý prostý kříž beze všech plechových doplňků a s rovnými konci břevna, na jehož stavu se už podepsal zub času.

K návratu kříže připomínajícího historickou podobu pomohly i příspěvky dárců do veřejné sbírky Poklad kněžny Libuše. Sbírka na kříž byla uzavřena s koncem loňského roku, avšak transparentní účet spjatý s Libušiným jménem nadále funguje: umožňuje posílat finanční dary na obnovu drobných památek Vyšehradu.

Práce na obnově minulost nekopírovaly

Nejstarší známou historickou podobu třímetrového kříže ukazuje fotografie neznámého autora z roku 1870. Ve slunečním svitu je sice výrazný, ale rozlišit detaily není snadné: jedná se totiž o celkový pohled od hradeb na baziliku a okolní hřbitov. Podrobnosti však přibližuje o něco mladší snímek zachovaný v archivu kapituly.

Dřevěný kříž se zdobenými okraji vodorovného břevna doplňovaly plechové prvky: postava Ukřižovaného se svatozáří, tabulka s nápisem INRI (což se vykládá jako Ježíš Nazaretský, král židovský) a poněkud delší sdělení „Pojďtež ke mně všichni, kteří pracujete a obtíženi jste – a já vás občerstvím. (Matouš 11:28)“.

Jde o velmi známou citaci biblického textu, která se často objevuje i v dalších variantách překladu. Například: „Pojďte ke mně všichni, kteří těžce pracujete a jste přetíženi – a já vám dám odpočinek. Pojďte ke mně, (vy) všichni upracovaní a obtěžkaní, a já vám dám odpočinout.“ Nebo třeba také: „Pojďte ke mně všichni, kteří pracujete a nesete tíhu břemen; najdete u mne klid a úlevu.“

Podoba jednotlivých prvků i kříže jako celku se však měnila. Nejprve došlo k nahrazení dřevěné konstrukce křížem jednodušším a poněkud odlišným (vodorovné břevno bez trojlistů bylo umístěno výš, tedy zřetelně blíže k hornímu okraji), pak došlo i na obnovu plechových prvků, přičemž ty nové neměly ambici vytvářet kopii předchozích.

Proměnil se ostatně i vzhled podstavce. Zásadní změnu pak přinesl vandalský útok na počátku nového tisíciletí. Zřejmě v roce 2002 byly plechové prvky ukradeny: jak obě tabulky, tak i samotná postava Ježíše Krista. Osamocený chátrající kříž pak zůstával na místě až do nynější obnovy.

Zachoval se jediný z pěti známých velkých křížů

Kříž u Cihelné brány je poslední z několika velkých křížů s postavou Ježíše v areálu Vyšehradu, který se dochoval. Starší malby či kresby, ale i fotografie, dokazují v oblasti Vyšehradu umístění křížů ještě na čtyřech dalších místech. Dva se nacházely v sousedství baziliky sv. Petra a Pavla: jeden u hlavního vstupu do areálu hřbitova a druhý ve Štulcově ulici, při jižní stěně kostela.

Obnovený kříž na Vyšehradě v podobě z 19. století | Video: Milan Holakovský

Další jsou pak doloženy v těsném sousedství vyšehradského komplexu: ve Vratislavově ulici a ve směru k Podolí: na návrší v lokalitě Na Topolce, v lidovém pojetí zvané Slepičárna.