Elektřinu město nakoupí prostřednictvím své organizace Pražské společenství obnovitelné energie (PSOE). Počátkem roku 2023 pak zahájí přípravu nového zadávacího řízení na dodávky elektřiny na druhé pololetí příštího roku. Sdělil to mluvčí magistrátu Vít Hofman.

"Spotové ceny budou použity, pokud by nařízení vlády do 30. června 2023 pozbylo platnosti, či pokud by v daném období spotové ceny klesly pod úroveň zastropované ceny," dodal Hofman.

Důvodem uvedeného postupu je to, že městští zastupitelé v prosinci odmítli schválit výsledek klasického výběrového řízení. Ve zrušeném tendru tehdy zvítězila PRE s cenou 510 milionů korun. Nynější smlouva hlavního města s PRE je však platná platná pouze do konce letošního roku.

PSOE proto 21. prosince oslovila tři dodavatele k předložení nabídek a 27. prosince hodnotící komise vybrala vítězného uchazeče, kterým je opět PRE. Ta nabídla dodávky za spotové ceny, včetně přiměřené marže. Od 1. ledna 2023 tak budou dodávky pro hlavní město a jeho příspěvkové organizace účtovány podle stávajícího vládního zastropování ceny silové elektřiny, tj. za 5000 korun bez DPH za MWh.

"Nacházíme se v bezprecedentní a složité situaci s turbulentním vývojem na trhu s energiemi. Uzavřením smluv jsme vyřešili nákup elektřiny pro další období za výhodných podmínek. Věřím, že v novém roce město bude pracovat co nejdříve ve standardním režimu s novým vedením města tak, aby k podobným situacím při jednání zastupitelstva nedocházelo," uvedla dosluhující náměstkyně primátora Jana Plamínková(STAN).

Město pro sebe a 198 svých organizací uzavřelo smlouvy na nákup elektrické energie na první pololetí roku 2023. Zakázka se uskutečnila v uzavřeném jednacím řízení prostřednictvím PSOE, neboť kvůli zamítnutí výsledku tendru zastupiteli hrozilo, že metropole nebude mít od ledna dodavatele. Některým zastupitelům vadila například výše marže pro vítěze a kritizovali také postup výběru dodavatele.

Záměr vypsat zakázku na dodavatele elektrické energie schválili městští zastupitelé letos v září. Tehdy byla odhadovaná cena tendru kvůli vysokým cenám energií stanovena na zhruba 1,32 miliardy korun. Následně vláda v říjnu rozhodla o maximálních cenách elektřiny, proto se částka snížila. Výsledek tohoto tendru následně zastupitelé odmítli schválit.

Magistrát v souvislosti s energetickou krizí připravil úsporná opatření, kdy topí na méně stupňů. Radní už schválili tendr na vybudování přivaděče vody z Vltavy, kterou by se s pomocí tepelných čerpadel mělo topit přímo v budově Nové radnice. Město také vydalo pokyn svým organizacím, aby se snažily zajistit rychlé úspory například omezením nebo výměnou starších spotřebičů. V případě veřejného osvětlení magistrát postupně investuje do výměny sodíkových výbojek za výrazně úspornější LED variantu. Letos bylo také omezeno noční osvětlení památek.