Kobza se v příspěvku na facebooku tázal, co se vlastně na filozofické fakultě učí. "Jaký indoktrinační program nenávisti tam běží? Jakou roli v tom hrají neziskovky?" napsal poslanec ke střelbě, při níž před vánočními svátky zemřelo v budově fakulty 14 lidí a střelec. Toho Kobza označil za "špičkový produkt inkluzivního progresivistického školství". Příspěvek později odstranil a omluvil se za něj.

Politik nyní sdělil, že rektorce UK zaslal dopis. "Cílem oslovení univerzity je připomenout všechny souvislosti, poukázat nejen na právní aspekty, když daný text nebyl a nemohl být nikdy trestným činem, a upozornit rovněž na to, že jsem byl mediální kampaní a útoky já i moje rodina neprávem velmi poškozeni. To vše za velmi emotivní atmosféry," napsal.

"Přitom cíl nás všech by měl být stejný - řádné objasnění věci, a to bez kladení otázek prostě nejde. Možná jsem mohl otázky jinak formulovat, ale univerzita mě zase neměla takto kategoricky předem odsoudit trestním oznámením, které bylo hrubě mediálně zneužito. Jedná se mi zkrátka o uzavření věci s přihlédnutím k postojům obou stran, protože i já se cítím být poškozen vším, co o mně celá republika četla," doplnil.

Stále přibývají svíčky na pietních místech za oběti střelby na filozofické fakultě.
Univerzita podala oznámení na Kobzu kvůli jeho příspěvku na síti ke střelbě

UK podala trestní oznámení na Kobzu v polovině ledna, a to pro podezření ze šíření poplašné zprávy a z podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod. Policejní mluvčí Daněk dnes ČTK sdělil, že policie oznámení odložila, Kotenovo jednání podle ní nenaplnilo znaky skutkové podstaty žádného trestného činu.

Po odstranění příspěvku Kobza ve své omluvě uvedl, že psal svůj příspěvek ve chvíli, kdy měl velkou zlost kvůli zmařeným životům, a že se nechtěl dotknout rodin obětí a dalších účastníků tragédie nebo narušit pietu. Od výroků se dříve distancovala i SPD, podle České konference rektorů překročily hranice slušnosti i lidskosti. Univerzita Kobzovu omluvu označila za nedostatečnou. Vedení školy poukázalo na to, že omluva přišla po téměř dvou týdnech po zveřejnění příspěvku ve chvíli, kdy se ve veřejném prostoru začalo hovořit o možných trestněprávních důsledcích.

Zdroj: Deník/Radek Cihla