„Podporujeme bezpečné cyklostezky a cyklotrasy, které se logicky propojují nebo vedou k místům, kde je možné kombinovat různé druhy dopravy. Naším cílem je maximálně oddělit pěší a cyklisty od automobilové dopravy. Tento parametr smíšená cyklostezka podél Staroklánovické ulice zajisté splňuje na sto procent. Stezka velmi usnadní cestu obyvatelům Městské části Praha 21 – Újezdu nad Lesy na Klánovické nádraží, kde už od roku 2016 funguje jedno z prvních parkovišť pro kola Bike & Ride (B + R), které jsme vzhledem k velkému zájmu rozšířili i na straně Újezdu nad Lesy,“ uvedl Zdeněk Hřib, 1. náměstek primátora pro oblast dopravy.

Konec jízdy po hlavní silnici


Stezka vznikla v místě původní zpevněné, ale již rozpadající se stezky pro pěší a byť není dlouhá, pro městskou část vždy byla klíčovou spojnicí na nádraží do Klánovic. 

„Bohužel všichni cyklisté museli na hlavní silnici a na jejich možnou přítomnost řidiče upozorňovaly jen piktogramy na vozovce. Proto každé převedení cyklistické dopravy z velmi vytížených komunikací, vedoucí přes Újezd nad Lesy, vítáme a podporujeme,“ řekl Milan Samec, starosta Městské části 21 – Újezd nad Lesy.  

“Máme připravený také další projekt, který logicky naváže na stávající cyklistickou infrastrukturu. Budu rád, pokud se ho podaří v brzké době uskutečnit,“ dodal.

Projekt je součástí cyklotrasy A500 a pražského cyklookruhu 8100, který navazuje na další související záměry rozvoje infrastruktury pro chodce a cyklisty. Kompletní práce vyšly na necelých devatenáct milionů korun. Asfaltová cyklostezka je široká tři metry a prochází po kraji lesních pozemků podél Staroklánovické mezi ulicí Čentickou a blízkou křižovatkou. Tomu odpovídá i odvodnění včetně rekonstrukce propustku a veřejného osvětlení.

„Práce začaly až v srpnu loňského roku. Předcházela jim modernizace podzemních kabelových vedení firem ČEZ a Cetin. Z těchto důvodů nemohla být stavba hotová podle původního plánu do konce stavební sezony roku 2022,“ vysvětlil Richard Franc, oblastní ředitel závodu dopravní stavby Střed společnosti SWIETELSKY stavební.

Dokončovací práce začaly v závěru února a celá cyklostezka pak byla připravená na přelomu dubna a května. Chodcům a cyklistům sloužil během výstavby náhradní koridor s přechody. Samotná stavba stezky zahrnovala také opravu krajnice, propustku a přeložky sítí.