Vyplývá to z oznámení v registru projektů pro posuzování staveb a jejich vlivu na životní prostředí (EIA). Odbor ochrany prostředí vydal souhlas více než rok poté, co město projekt předložilo k posouzení.

Komunikace je naplánována z Budovatelské proti severnímu napojení větví mimoúrovňové křižovatky Novopacká (Vysočanská radiála) x Budovatelská (v dokumentaci označováno jako MÚK Lipnická), obchází severovýchodní okraj letiště Praha-Kbely a končí křižovatkou na Mladoboleslavské naproti zaústění nové komunikace Toužimská.

Silnice prakticky v celé délce lemuje východní okraj letiště Praha-Kbely. Křížení s přistávací dráhou letiště je řešeno hloubeným tunelem.

Stavba je součástí postupně navrhovaných komunikačních propojení Toužimská a Ocelkova – Budovatelská, které obcházejí obytné území Satalic a Kbel. Město si od těchto staveb slibuje snížení zátěže tranzitní dopravou.

close Mapa nové spojky Budovatelská – Mladoboleslavská. info Zdroj: Dokumentace EIA zoom_in Mapa nové spojky Budovatelská – Mladoboleslavská.

Stavba Toužimská propojuje stávající ulici Veselská v Letňanech s ulicí Mladoboleslavská ve Kbelích, přičemž část této komunikace je již v provozu. Stavba Ocelkova – Budovatelská (dříve označována jako Lipnická – Ocelkova) vede od mimoúrovňové křižovatky Budovatelská s Vysočanskou radiálou až na Chlumeckou.

Nová silnice má být dvoupruhová (S 9,5/50). Celková délka komunikace je 2,186 km. Záměr je technicky řešen ve dvou variantách, které se liší jen délkou zahloubení pod letištěm. Podle odhadů denně projede novou silnicí 10 tisíc aut.

Magistrát pro další povolovací procesy stanovil 26 různých podmínek včetně koordinace s chystaným zdvoukolejněním

Kdy se silnice postaví, není jasné. Mluví se o ní už přes patnáct let.