Že to v obci kvůli vztahu k hazardu vře, potvrdilo v pondělí 15. dubna veřejné zasedání obecního zastupitelstva s jediným bodem programu: diskuse s občany na téma kasin.

Starosta Pavel Hrdlička (Chrášťany pro život) je výjimečně svolal do Sportcentra – a sportovní hala se pořádně zaplnila. Při zahájení jednání Deník napočítal kolem 260 přítomných, načež dorazili ještě další lidé. Většina se netajila odporem k hazardu a nesouhlasem se zřízením kasin.

Debata na jednání zastupitelstva v Chrášťanech k tématu otevření kasin v obci byla až nečekaně poklidná. | Video: Milan Holakovský

Část lidí hovoří o zradě

Odpůrci spoléhají zejména na na místní referendum požadované peticí – sázejí ale také na prošetření kroků místních zastupitelů ministerstvem vnitra. Dorazili však rovněž zástupci opačného tábora. Když padla otázka, kdo kasinům fandí, v publiku se zvedly zhruba dvě desítky rukou. Jednání nicméně bylo podstatně klidnější, než se očekávalo. Dřívější křik vystřídaly emotivní proslovy, někdy prokládané důrazem na starousedlictví, a předkládání argumentů.

Většina přítomných se netajila odporem k hazardu a pocitem, že se svými zastupiteli cítí „zrazeni“, „prodáni“ – a podvedeni, protože o plánech na zřízení kasin se v místě předem nevědělo. Pět mužů ze sedmičlenného zastupitelstva obce na sklonku února odsouhlasilo dohodu s akciovými společnosti Bonver Win a CEC Praha, které připravují zřízení kasin v pronajatých prostorách někdejší restaurace Plné břicho a části areálu firmy Montir. Ani z pozvánky na tehdejší jednání zastupitelů lidé nepoznali, že se má jednat o kasinech.

Z již podepsaných smluv plyne, že každá z těchto firem poskytne obci jednorázový dar ve výši 10 milionů korun – a pak má po deset let posílat na financování obecních projektů 250 tisíc. Dohromady tedy 20 milionů za začátku a pak po půl milionu každý rok. Naopak obec se zavazuje, že po deset let nepřijme vyhlášku plošně zakazující provozování hazardních her – a i v případě, že bude v tomto období hazard muset regulovat, provozu obou „partnerských“ kasin se to nedotkne.

Co by obec měla platit, pokud odmítne kasina na svém území, zajímalo diskutující na jednání zastupitelstva v Chrášťanech. | Video: Milan Holakovský

I toho se týká jedna z výhrad odpůrců: ve volbách dostali zastupitelé jen mandát pro čtyřleté volební období; nikoli na deset let. Starosta Hrdlička nezastírá, že kdyby věděl, co rozhodnutí motivované snahou získat peníze na projekty obce rozpoutá – dochází prý i na výhrůžky členům rodin zastupitelů – už by nezvažoval přínosy pro obec, ale bral by v potaz jediné hledisko: ochranu zastupitelů a jejich blízkých. Pro spolupráci s provozovateli kasin by tak znovu ruku nezvedl. Naopak další členové zastupitelstva prohlásili, že si za svým rozhodnutím stojí – a názor by neměnili. Pokud by se měli za něco omlouvat občanům, po čemž volá přinejmenším část odpůrců hazardu, snad jedině za podcenění komunikace.

Petice žádá referendum

Odpůrci předali na jednání zastupitelů starostovi petici požadující vypsání referenda o plošném zákazu provozování hazardu na celém území obce. Jde o novou petici, na papíře, která nesouvisí s původní internetovou. Pod požadavek na vypsání místního referenda se tentokrát měli podepisovat jen obyvatelé Chrášťan – a mezi více než 340 podpisy je prý zastoupeno nejméně 30 procent oprávněných voličů z obce.

Starosta Hrdlička ujistil, že pokud přezkoumání petice ukáže, že splňuje zákonné náležitosti, obec referendum vypíše; její představitelé jeho konání bránit nebudou. Jen tak se ostatně podle jeho slov může ukázat, který z protikladných názorů v obci skutečně převařuje. Odmítl nicméně, že by zastupitelé mohli odstoupit od uzavřených smluv nebo vyhlašovat referendum z vlastního popudu. Vědí, že by to obec poškodilo. Naopak v případě existence kasin očekávají celkový příjem vyčíslený na 85 milionů korun (včetně předpokládaných příjmů z daně z hazardu).

Člen petičního výboru Pavel Kudrna na jednání překvapil obsáhlým výčtem údajných nedostatků spojených se svoláváním jednání zastupitelstva i se zápisy o jejich průběhu. Jestliže třeba na některých oznámeních o konání nenašel údaje o místě či času, a zejména o datech vyvěšení a současně i sejmutí, má za to, že zasedání nebylo řádně svoláno jako veřejné – či to alespoň nelze ověřit – a tudíž by mohla být neplatná i přijatá usnesení.

Pavel Kudrna z petičního výboru zpochybnil zápisy z jednání obecního zastupitelstva v Chrášťanech. | Video: Milan Holakovský

Konkrétně v záznamu únorového usnesení o spolupráci s provozovateli kasin našel navíc písařskou chybu, a to v podobě zkomolení názvu jedné společnosti. Hned se nabízí otázka: má tohle být podklad, na jehož základě obec uzavírá s danou firmou platnou smlouvu? Odpovědi se nehledají v Chrášťanech, ale v Praze: podnět k přezkoumání dostalo ministerstvo vnitra.

Na zastupitelstvu uspořádaném jako setkání s veřejností ostatně zazněly i výhrady ke zveřejněnému programu únorového zasedání. O kasinech tam nebyla ani zmínka – což kritici vnímají jako netransparentní jednání, jež občanům neumožnilo reagovat tak, že by přišli vyjádřit svůj protest. Dokonce ani v případě, že by si ověřovali zaměření podle obchodního rejstříku, by lidé neznalí prostředí hazardu nemuseli poznat, čím se firmy, jejichž názvy zmíněny byly, zabývají: prý by leckdo mohl při pohledu na předmět podnikání dojít třeba k domněnce, že mají pro obec dělat například revizi veřejného osvětlení.

Nač by v Chrášťanech mohli využít peníze „z hazardu“

- Dokončení výstavby druhého stupně základní školy včetně nové kuchyně a vybavení
- Záměr odkoupení nemovitosti číslo 197 pro možnost vybudování služebních bytů pro učitele
- Rekonstrukce ulice U Cihelny
- Výstavba relaxačního a sportovního parku v oblasti Růžové pro všechny skupiny obyvatel
- Vybudování cyklostezky Jinočany, Rudná, Chýně, Sobín
- Rozšíření parkoviště u sportovní haly
- Závlaha hřiště
- Revitalizace veřejného prostoru (rybník „U Hospody“, park v ulici Jana Nepomuckého a podobně)
- Možné výkupy dalších pozemků pro potřeby obce (parkoviště, další rekreační plochy)
- Východní obchvat obce a prodloužení severního obchvatu
- Snížení úvěrové zátěže obce

Zdroj: zastupitelstvo obce Chrášťany