Památkově chráněné Kasárna Karlín zahrnují čtyři pozemky a tři stavby v hodnotě přes jednu miliardu korun. 

„Za dnešním ziskem Kasáren Karlín je obrovské množství práce a tvrdého vyjednávání, které jsme zahájili již v minulém volebním období. Jedná se o místo s jedinečnou energii a zaslouží si tu nejlepší péči.,“ uvádí náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy Zdeněk Hřib.

„Věřím, že svou funkci místa zajímavých setkání si kasárna zachovají. Například ve společensko-vzdělávací areál či vědeckotechnický park. Celkový potenciál této chráněné kulturní památky je obrovský, stejně jako prostory, které nabízí," uvedl na sociální síti X Adam Zábranský, pražský radní pro majetek, transparentnost a legislativu.

Hlavní město si nyní nechá zpracovat analýzu budoucího využití objektu Kasárna Karlín, kterou zadala Pražské developerské společnosti (PDS) a ta poté navrhne, co mi v objektu mohlo být. Analýza by měla být vypracována do konce září tohoto roku.

Praha vidí budoucnost Kasáren Karlín v kombinovaném využití pro funkce vzdělávacího zařízení, vědeckotechnického parku, kulturně společenského centra, městského bydlení pro studenty vysokých škol, centra pro inovační firmy nebo sdíleného pracovního prostředí. O plánech na jejich revitalizaci bude město diskutovat se zástupci Národního památkového ústavu a odboru památkové péče, Prahou 8 i současným provozovatelem. 

Ten zde od roku 2017 spustil úspěšný kulturně společenský provoz, díky němuž disponuje unikátními zkušenostmi a znalostmi detailů při správě objektu.

„Bývalý vojenský objekt kasáren má díky své poloze strategický význam pro rozvoj celé lokality a napojení Karlína na pražské centrum. Dalším významným krokem k revitalizaci území je i obnova a zasklení sousedního Negrelliho viaduktu, kde v současné době připravujeme testovací provoz,“ uvádí náměstek primátora pro oblast územního a strategického rozvoje Petr Hlaváček.

„Předpokládáme, že odhadem třetina pronajímatelných ploch v komplexu Kasárna Karlín bude po revitalizaci pronajímána v režimu tržním, druhá třetina pronajímána v režimu městem preferovaných aktivit a zbývající prostory by sloužily rozvoji infrastruktury pro potřeby školství,“ doplňuje Adam Zábranský.