V souvislosti s oběma jeho životními rolemi se očekává příjezd velkého množství smutečních hostů, přičemž by neměly chybět ani hlavy několika státních útvarů. Ohlášena je také účast prezidenta České republiky Petra Pavla a slovenské prezidentky Zuzany Čaputové. Mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík upřesnil, že se počítá s účastí celkem pěti osob, které mají nárok na ochranku zajišťovanou Policií ČR.

Omezení vstupu i průchodu

Monumentální obřad spjatý s pohybem řady osobností si vyžádá omezení. Pražský hrad se však nestane Hradem nedobytným, jako třeba na státní svátek 28. října odpoledne, kdy byl před předáváním státních vyznamenání areál uzavřen a řada zájemců zůstala překvapeně stát před zamčeným vstupem s informační tabulí nebo před policejními hlídkami. Hradní komplex zůstane v sobotu odpoledne otevřený a částečně přístupný – zájemci se nicméně nedostanou všude, kam by měli chuť zajít nahlédnout.

Do svatovítského chrámu, který je uzavřen už od pátku, se dostanou pouze lidé, kteří obdrželi pozvání od rodiny zesnulého. Těch byla rozeslána tisícovka. Bez této „vstupenky“ nebude vpuštěn nikdo další – a i tak se počítá s tím, že katedrálu smuteční hosté zcela zaplní. Kancelář prezidenta republiky k tomu uvádí: „Vstup do katedrály bude z kapacitních a bezpečnostních důvodů omezen pouze na pozvané hosty.“

Průběh obřadu bude přenášet Česká televize; v blízkosti Hradu mohou zájemci moci sledovat dění na velkoplošné obrazovce umístěné na Hradčanském náměstí. Dále bude jako oficiální fotograf přítomen dlouholetý Schwarzenbergův spolupracovník a přítel Tomki Němec.

Pražský hrad jako celek zůstane částečně přístupný. „Průchod areálem zůstane pro návštěvníky zachován,“ připomíná prezidentská kancelář, která hradní komplex spravuje. „Po celý den bude uzavřeno první nádvoří, část druhého a třetího nádvoří,“ upřesňuje. I menší část druhého nádvoří ale pro veřejnost zůstane otevřena, avšak využít nebude možné některé průchody pro pěší. Na dění na Hradě a zajišťování pořádku budou podle Moravčíkových slov dohlížet policejní složky; další policisté se také postarají o usměrňování dopravy v okolí.

Zazní hymna i údery zvonu

K tomu, jakou podobu má smuteční obřad mít, se ještě za svého života vyjádřil sám Karel Schwarzenberg. Mimo jiné si přál, aby zazněla státní hymna – a také koleda Narodil se Kristus pán. Rakev s urnou bude podobně jako od středy, kdy je až do páteční 22. hodiny veřejně vystavena v kostele Panny Marie pod řetězem Suverénního Řádu Maltézských rytířů, pokryta přehozem s motivem schwarzenberské vlajky. U rakve nemá mezi květinovou výzdobou chybět ani rodový erb. Před oltářem budou vystaveny řády Bílého lva a Zlatého rouna.

Kazatelem v rámci bohoslužby se stane Tomáš Halík, k celebrantům mše budou dále patřit pražský arcibiskup Jan Graubner, pomocný biskup pražský Václav Malý, páter Ladislav Heryán a další biskupové. Obětní dary ponesou Marcela Dvořáková, Michael Pastorek a Filip Štědrý, kteří byli po dlouhé roky nejbližšími spolupracovníky zesnulého. Čtení přednese synovec Ferdinand, přímluvy přečtou Terezie Radoměřská (starostka Prahy 1, na jejíž roli upozorňuje i městská část na svém webu) a Miroslav Kalousek. Poté, co promluví prezident Pavel, který se chystá připomenout i osobní vzpomínky, na závěr poděkuje syn Jan Schwarzenberg.

Zazní také zvon Zikmund, jehož 34 úderů má symbolizovat 34 let svobody v České republice: dobu, která uplynula od pádu komunistického režimu v roce 1989. Průvod s rakví obsahující urnu s ostatky se zastaví u Schwarzenberské kaple, v podání Hudby Hradní stráže a Policie ČR zazní také smuteční marš (původně vytvořený pro Karla Filipa knížete ze Schwarzenbergu, oslavovaného jako vítěz nad Napoleonem v „bitvě národů“ u Lipska v říjnu 1813).

Zastavení u dvou paláců

Podle očekávání by zhruba od půl druhé odpoledne přibližně do čtvrt na tři mohl být zcela uzavřen průchod mezi druhým a třetím nádvořím. Před katedrálou bude rakev naložena do auta, které za doprovodu policejních motocyklů zamíří k rodové hrobce na Orlíku. Cestou jsou v Praze plánovány krátká zastávka před Schwarzenberským palácem na Hradčanském náměstí a také pomalý průjezd před Černínským palácem; tam sídlí ministerstvo zahraničí, v jehož čele zesnulý politik stál od července 2010 do července 2013. O dopravu pro nejbližší členy rodiny se postará Škoda Auto.

Informace k uzavírkám na Pražském hradě dne 9. 12. 2023 - zpoplatněné objekty a expozice

Otevřeno do 12:00:
všechny informační střediska a pokladny Pražského hradu;
Obrazárna Pražského hradu;
výstava v Císařské konírně Okna Svatovítské katedrály.

Otevřeno do 13:00:
návštěvnické objekty (bazilika sv. Jiří, Starý královský palác a Zlatá ulička s expozicemi a věží Daliborkou);
expozice Příběh Pražského hradu;
expozice Hradní stráže;
po 13:00 hodině zůstane volně průchozí Zlatá ulička, ale expozice a věž Daliborka budou uzavřeny (tedy bude ve stejném režimu jako v běžné otevírací době po 16:00 hodině).

Katedrála sv. Víta a vyhlídková věž katedrály budou uzavřeny po celý den.

Venkovní prostory
od ranních hodin bude kompletně uzavřeno I. nádvoří, velká část II. nádvoří a část III. nádvoří (mapu naleznete zde);
od cca 9:30 do 12:00 bude uzavřen i jeden celý pěší průchod na III. nádvoří a stejně odpoledne od cca 13:00 do 15:00;
průchod mezi III. nádvořím a Jiřským náměstím bude možný ve výše uvedených dobách jen Vikářskou ulicí;
očekáváme, že průchod Hradem mezi II. a III. nádvořím vůbec nebude možný v době cca 13:30 až 14:15, a to z pietních důvodů.

Z důvodu rozsáhlosti akce vám doporučujeme návštěvu Pražského hradu pouze v brzkých dopoledních hodinách. Dále je možné (dle situace), že policie bude muset v době bohoslužby regulovat vstupy do areálu Pražského hradu.