O rekonstrukci poloviny nemovitosti, která patřila Karlu Čapkovi, se mluví od jejího zakoupení radnicí v roce 2013. Původní předpoklad dokončení byl před 3 lety, a to v roce 2021. K tomu však nedošlo. Nyní se městská část rozhodla rekonstrukci zahájit a vytvořit z vily dobové muzeum podobné břevnovské Rothmayerově vile.

Ve vile se před časem uskutečnil rozsáhlý stavebně-historický a restaurátorské průzkum. „Ty se jednak dostanou do projektu, jednak nám pak pomohou dotvořit celkový obraz o domově celosvětově proslulého spisovatele. To je klíčové pro koncept takzvaného hausmuzea. Naší ambicí je vytvořit v budoucích návštěvnících dojem, že se ocitli ve 30. letech 20. století krátce poté, co Karel Čapek vyprovodil Pátečníky,“ říká místostarosta Prahy 10 a garant projektu Tomáš Pek (TOP 09).

Zdroj: Eliška Stodolová

Mezi „Pátečníky“, skupinu politických a kulturních osobností kolem Karla Čapka, patřili například bývalý prezident T. G. Masaryk nebo spisovatel Ferdinand Peroutka.

Dovnitř jen po malých skupinách

Radnice vilu odkoupila včetně inventáře a nábytku. Památkáři dále zinventarizovali vybavení i rozsáhlý archiv písemností. Vybrané dobové artefakty byly součástí výstav o Čapkovy po celém světě. „I když vilu nechceme přetavit v přetěžovanou turistickou památku, zájem o exponáty z archivu potvrzuje, jakým fenoménem Karel Čapek ve světě je. Provoz bude regulovaný podobně jako je tomu třeba v brněnské vile Tugendhat. Ta umožňuje vstup pouze malým skupinkám návštěvníků,“ říká starosta Martin Valovič (ODS).

Vila Karla Čapka v Praze 10.
Praha 10 poprvé otevře vilu Karla Čapka. Komentovaných prohlídek bude jen pár

Podle místostarosty Peka radnice také zvažuje, zda by vzhledem k velikosti sbírky neměl na Desítce ještě vzniknout klasický muzejní prostor s vlastním depozitářem. Studii na takový prostor městská část totiž už má.

Úprav se dočká i zahrada. Dojde k průzkumu dřevin a k jejich případné úpravě. Venkovní prostory jsou ale sdílené s druhou polovinou vily v soukromém vlastnictví, a proto je jejich veřejné využití značně omezené. Soukromou polovinu vily, která patřila Josefu Čapkovi a nyní ji spravují jeho potomci, v tuto chvíli hlídá ostražitý pes, který návštěvníky v lásce nemá.

Vila bude krátce zpřístupněna během festivalu Open house

Praha 10 nyní finalizuje projekt rekonstrukce té části, kterou má ve svém vlastnictví. Záměr by měl být hotový do poloviny roku. Následně vyhlásí soutěž na dodavatele.

Návštěvníkům se tak Čapkova vila otevře až v budoucích letech. Do té doby bude ale podle radnice i tak žít. Lidé se můžou těšit na tematické a hrané přednášky ve spolupráci s divadlem Mana a prohlídky v rámci festivalu Open house, který se uskuteční od 13. do 19. května letošního roku.

Podle Národního památkového ústavu si rodinný dům na Vinohradech bratři Čapkové nechali postavit v letech 1923–1924 podle návrhu Ladislava Machoně. Každý se nastěhoval do své poloviny vily, o zahradu se starali společně. Po jejich smrti připadl dům dědicům, v případě Karla Čapka jeho manželce Olze Scheinpflugové a posléze jejím příbuzným, kteří se na jaře 2013 rozhodli svou část prodat. Karel Čapek s manželkou Olgou Scheinpflugovou obýval polovinu domu. Jeho bratr měl zrcadlově obrácenou část domu s vlastním vchodem. Tu stále vlastní potomci Josefa Čapka. Karlovu polovinu vily, včetně historického inventáře a veškerého unikátního vybavení, koupila Praha 10, která jí od té doby zřídka otevřela veřejnosti.

Zdroj: Národní památkový ústav