Ve školním roce 2022/2023 podle dokumentu Praha ve svých školách nabízela v 56 třídách čtyřletých gymnázií zhruba 1680 míst a na odborných středních školách 420 tříd se zhruba 10.500 místy. Letos to podle schváleného dokumentu bude v případě gymnázií tříd 64 a míst zhruba 1920. Na odborných školách pak město otevře 432 tříd pro zhruba 10.800 žáků.

Uvedená čísla počítají s průměrnou zaplněností 25 žáků ve třídě, která však v řadě oborů může být vyšší. Celkem 54 středních škol zřizovaných hlavním městem podle dokumentu požádalo MŠMT o výjimku na navýšení maximálního počtu žáků v prvních ročnících, což vedlo k navýšení počtu míst o 543.

Magistrát naopak nepožádal ministerstvo o navýšení kapacit čtyřletých gymnázií v mimořádném termínu a vypsání dodatečného přijímacího řízení. "Tento krok nebyl realizován, neboť školy, které poskytují gymnaziální vzdělávání, byly na maximálních kapacitních stropech, které umožňují školské objekty, organizace výuky a rovněž personální zabezpečení," stojí v dokumentu. V metropoli podle něj navíc na konci června magistrát dotazníkovým průzkumem zjistil 332 volných míst v prvních ročnících gymnázií, z toho 116 ve školách zřizovaných městem. V ostatních maturitních oborech pak bylo v Praze volných 502 míst, z toho 369 v magistrátem spravovaných zařízeních.

Městští zastupitelé také na svém červnovém jednání schválili miliardovou rozpočtovou rezervu na rozšiřování kapacit základních škol a 250 milionů na navýšení míst ve středních školách. Magistrát plánuje kromě stavby nových škol využívat už existující budovy jak města, tak soukromých vlastníků.

V případě soukromých budov podle dokumentu magistrát na svou výzvu obdržel jednu nabídku, a to od společnosti FINEP Holešovice. Magistrátní školský odbor nabízenou nemovitost pro účely školy schválil za předpokladu, že se podaří vyřešit stravování a sportoviště v docházkové vzdálenosti. V případě nemovitostí ve vlastnictví města pak magistrát pro vybudování školy vytipoval Dominikánský dvůr v Praze 4 a Brandejsův statek v Suchdole.

Vedení města podle dokumentu také dohodlo se zástupci státních organizací novelizaci předpisů, která má zmírnit hygienické požadavky na učební prostory středních škol. Podle zástupců metropole je to zásadní pro to, aby bylo možné na školy upravit budovy původně určené pro jiné účely. V materiálu se píše, že změny by měly nabýt účinnosti v říjnu.