Reprezentativní kalendář vznikl ve spolupráci Muzea města Prahy a projektu Miluju Prahu. Podle Davida Černého ze společnosti Miluju Prahu byla 20. a 30. léta 19. století z estetického hlediska „zlatým věkem nejkrásnějšího města“, které tehdy vypadalo zejména kolem vltavských břehů jinak než o necelých dvě stě let později.

„Je to vyobrazení Prahy v idylických časech počátku 19. století, kdy ještě nestála nábřeží a v celé Praze byly přirozené břehy. Také ještě nepropukla průmyslová revoluce - Smíchov, Karlín a další čtvrti byly vlastně vesnicemi. Navíc centrum stále ohraničovaly hradby,“ přiblížil Černý éru zachycenou v kalendáři. „Morstadt vždy do scenérií domaloval dobové postavy, čímž nám ukázal, jak chodili lidé oblékaní, venčili psy či jak na Petříně pásli ovce,“ dodal.

Vincenc Morstadt (17. 4. 1802 – 1875) byl nejproslulejší malíř městské veduty v Čechách 19. století. Většina jeho tvorby byla spjata s Prahou, kam přišel ve svých jedenácti letech z rodného Kolína. Krajinář, vedutista, autor řady grafických listů i alb, který si vydělával na živobytí jako soudní úředník, zachycoval především významné stavby, ulice a veřejná prostranství českých měst. Své práce často doplňoval žánrovými figurkami měšťanů, řemeslníků či kupců.

Většina jeho děl vznikla původně jako kresby tužkou, které přenechával k provedení technikou leptu a kolorování grafikům nebo litografům. Podle jeho předloh bylo vytvořeno mnoho alb a grafických listů. Muzeum města Prahy má ve svých sbírkách několik set Morstadtových děl, která mají nejen umělecký, ale také historický a dokumentární význam. Kalendář si můžete prohlédnout na www.milujuprahu.cz.