Okolí nádraží Praha-Holešovice, lokalita pod tratí u Fakultní nemocnice Bulovka nebo okolí Povltavské ulice v Libni. To je výčet míst, kde jsou nyní místo vzrostlých stromů holiny.

I když je na prvním místě bezpečnost provozu vlaků, podle některých názorů Správa železnic kácí i ty dřeviny, které do kolejiště spadnout nemohou, navíc v mnohem větší míře než v minulých letech.

Měsíční krajina

„Libeňský masakr motorovou pilou na Povltavské změnil vzrostlou zeleň na měsíční krajinu. Nikdo nám nevysvětlí, jak je možné pod pláštěm údržby tratě provést takové zvěrstvo,“ uvedl spolek Holešovičky pro lidi.

Zjednodušení kácení umožňuje novela zákona o drahách, která platí více než rok. Někteří politici se vydali do boje za její změnu. Například starosta Prahy 7 a poslanec Jan Čižinský (Praha sobě) tvrdí, že se pokácely i stromy, které bezpečnost dopravy nemohou ovlivnit, neboť se například u holešovického nádraží nacházely pod svahem železniční trati.

„Státní organizace Správa železnic má ve zvyku pojímat toto své právo příliš extenzivně a další zjednodušení kácení podél trati povede k tomu, že se pokácí vše, na co oko padne,“ řekl poslanec při interpelacích ve Sněmovně, kde vyzval vládu, aby prostřednictvím státní firmy kácení omezila.

Podle něho jde Správa železnic proti zájmům města, které má v plánu vysadit milion stromů. Před necelými dvěma lety také městské části Praha 7 a Praha 6 vyhlásily stav klimatické nouze.

V ochranném pásmu

Mluvčí Správy železnic Radka Pistoriusová uvedla, že údržba zeleně byla oznámena na odbor životního prostředí podle příslušného zákona za účelem zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy. Práce podle ní také probíhají v ochranném pásmu dráhy.

„Došlo ke komplexnímu zásahu, který má za cíl vedle zajištění bezpečnosti drážní dopravy (viditelnost návěstidel, eliminace pádu potenciálně nebezpečných stromů či jejich větví do průjezdného průřezu) také vyšší efektivitu při budoucí údržbě zeleně. Budeme moci využít mechanizaci a zkrátí se čas výluk. Toto kritérium je zejména v železničním uzlu Praha klíčové,“ vysvětlila Pistoriusová.

Společně s kácením přitom došlo i k úklidu nanošeného a odhozeného odpadu.

„Náhradní výsadbu realizujeme v rámci investičních staveb, také v souvislosti se společenskou odpovědností firmy,“ dodala Pistoriusová s tím, že spolu s Lesy České republiky hledá drážní firma vhodné lokality pro nové výsadby s cílem vysázet každoročně dvojnásobný počet zeleně, kterou kvůli bezpečnosti a provozuschopnosti dráhy kácí.