Rodiče dětí, hygienici i politici řešili podezření, že přílohy pokrmů, které jsou pak podávány dětem v jídelně mateřské školy (MŠ) Kroupova, jsou předtím, než je malí strávníci dostanou na talíř, uchovávány nesprávně. V nádobách vystlaných plastovými pytli určenými nikoli pro kontakt s jídlem, ale na odpadky.

Neuvěřitelné, ale pravda

Takovéto šetření práce při mytí nádobí ve školce zřizované městskou částí vyvolalo značný ohlas i na sociálních sítích. Třeba Hana Macková se na twitteru netajila pochybnostmi: „Vařila jsem 30 let v jedné MŠ v Praze. Nezlobte se, to není reálně možné, aby to byla pravda.“. Také Pavlu Braunovi se to nezdálo: „Nechci se nikoho zastávat, ale nevěřím, že by toto léta procházelo – na hygieně ani u rodičů.“

Skutečně však k pytlování jídla docházelo – a nestávalo se to omylem, jednorázově nebo v nouzi. Prošetřování ukázalo, že šlo o roky trvající praxi. Ředitelka o tom přitom věděla. Aby se podobný úlet nemohl opakovat, radnice podle slov radní Janďourkové chce nejen být v úzkém kontaktu se školskými zařízeními, která městská část zřizuje, ale také věnovat pozornost komunikaci s rodiči.

Právě stížnosti dvou rodičů loni kauzu odstartovaly – a výhradám vůči stravování následně dala za pravdu zjištění hygieniků. Česká školní inspekce zase potvrdila pochybení personálu školky v oblastní vzdělávání.

Pokud jde o poměry při vydávání jídla, zaměstnanci přiznali, že k uchovávání některých příloh, které pak děti dostávaly na talíř, se používaly černé sáčky na odpad – z polyetylenu HDPE. Dlouhodobě. Hygienici to sice při loňské kontrole nezaznamenali, ale jejich používání od roku 2000 potvrdily zaměstnankyně školky. A zásoby sáčků v kuchyni nechyběly. Rozbor, který pražská hygienická stanice nechala provést v laboratoři, sice zdravotní závadnost při použití k uchovávání teplých pokrmů nepotvrdil – nicméně certifikát potvrzující, že by byly na vhodnost styku s potravinami testovány předem, tyto pytle neměly.

Vedle dalších zjištěných pochybení (šlo o používání nevyhovujících dřevěných vařeček, špínu pod dřezem v přípravně zeleniny a hygieniky nalezenou pavučinu) nyní radnice upozornila i na další omyly. S tím, že hygienická stanice shledala ještě porušování vyhlášky o školním stravování. Zde šlo o nedodržování limitů týkajících se mléka, mléčných výrobků, brambor a ryb.

Školní inspekce srovnávající stav s poslední kontrolou v roce 2015 zase mimo jiné upozornila na pokles kvalifikovanosti pedagogického sboru, zhoršení metodické podpory nekvalifikovaných učitelek či pokles kvality vzdělávání ve třídě nejmenších dětí. A také na zhoršení kvality řídicí a kontrolní činnosti ředitelky.

Zlepšení je vidět

Všechny problémy se řešily, přičemž ke zlepšení stravování vedly nejen proškolení kuchařky i dalšího personálu a důraz na zdravé nutriční složení stravy pro předškolní děti (ještě se jedná o spolupráci s nutričním specialistou). Školka se také zapojila do programu Zdravá školní jídelna. Na dění kolem jídla navíc dohlíží nová hospodářka školní jídelny, která nastoupila letos v lednu.

Také vzdělávání se změnilo: jednak díky přijetí dvou kvalifikovaných učitelek – rovněž od ledna – jednak se staly normou hospitace ředitelky ve třídách i úzká spolupráce s rodičovským spolkem. Zájem o dění ve školce, která má tři třídy a maximální kapacitu 76 dětí, také projevují kontroloři z odboru školství úřadu městské části, jak připomněla jeho vedoucí Jana Korecká.

Že se změnily nejen poměry ve školce, ale pryč je také doba negativních emocí, potvrzuje předseda rodičovského spolku Marek Hudec. Oceňuje pravidelná jednání mezi výborem spolku a vedením školky, někdy i s přítomností zástupců zřizovatele. Zdůraznil, že je třeba pokračovat v ověřování, zda jsou nápravná opatření účinná – a také ve zlepšování toho, co se zatím vyřešit nepodařilo. „Jde zejména o dopravní bezpečnost při vstupu do mateřské školy,“ poznamenal Hudec s tím, že v tomto případě byl zapojen i odbor dopravy městské části.