Čaj, který má grády a dodatkové účinné látky mohou konzumenta zbavit parazitů nebo zárodků některých nemocí. Tak by s notnou dávkou nadsázky mohly být čaje nabízeny. Ale ne – když jde o zdraví, jdou všechny žerty stranou. Byť pojmenování látek, jež se v produktech objevily v nepřípustném množství, laikům asi mnoho neprozradí: acetamiprid, dinotefuran, fipronil, chlorfluazuron, imidacloprid, permethrin a tolfenpyrad.

U některých produktů se zjistil problém jen s jedinou z těchto látek. Šlo o acetamiprid, sloužící k hubení hmyzích škůdců (ale jde také třeba o součást přípravků proti blechám u psů a koček), vyskytující se v množství převyšující povolený limit 0,05 mg/kg ve všech problémových čajích. Jinde třeba se třemi, přičemž povolené limity byly překročeny v rozdílné míře – a jedna várka Dac San Green Tea vykázala nadlimitní množství hned šesti chemických látek. Rozhodně tedy obsah nebyl „100 % Natural“, jak deklaroval nápis na obalu malospotřebitelského balení.

„Čaje inspektoři zajistili před distribucí konečnému spotřebiteli. Státní zemědělská a potravinářská inspekce nařídila provozovateli čaje zlikvidovat, uvedl Kopřiva.

Byť se tedy závadné produkty k zákazníkům nedostaly, takže vracení výrobků prodejci není aktuální, potravinářská inspekce zveřejnila i údaje o firmě, kde nevyhovující čaje nalezla: šlo o provozovnu společnosti NTH FOODS, působící na adrese v Libušské ulici. Uvádí i údaje o dodavateli: AZURA HA NOI SERVICES TRAINING COMPANY LIMITED. Což je ve Vietnamské socialististické republice poměrně významá obchodní společnost; nejde o drobného producenta.

Nařízením likvidace produktů věc nekončí. „S kontrolovanou osobou potravinářská inspekce zahájí správní řízení o uložení pokuty,“ konstatoval Kopřiva.

Problémové čaje značky Tan Cuong Hoang Binh

- Čaj pravý, zelený označený „Hoa Nhai Jasmine Green Tea“, balení 100 g, datum minimální trvanlivosti 6. 5. 2024
- Čaj pravý, zelený označený „Hoa Nhai Jasmine Green Tea“, balení 100 g, datum minimální trvanlivosti 6. 10. 2024
- Čaj pravý, zelený označený „TRÁ XANH Dac San Green Tea 100 % Natural“, balení 100 g, datum minimální trvanlivosti 22. 3. 2024
- Čaj pravý, zelený označený „TRÁ XANH Dac San Green Tea 100 % Natural“, balení 100 g, datum minimální trvanlivosti 9. 3. 2025
- Čaj pravý, zelený označený „Hoa Sen Lotus Green Tea“, balení 100 g, datum minimální trvanlivosti 12. 12. 2024

Zdroj: Státní zemědělská a potravinářská inspekce