Společnost pro obnovu mariánského sloupu usiluje o návrat sloupu přes dvě desítky let. Kopii má už řadu let připravenou, její vznik financovala z darů. Podle Wolfa všechny náklady hradí právě tato společnost, která pak podle dohody převede dílo do majetku města.

„Věřím, že by mohl sloup na náměstí opět stát v příštím roce," řekl radní.

Mariánský sloup se stal symbolem vítězství katolické církve nad protestanty v českých zemích. Stál blízko místa popravy představitelů českého stavovského odboje, která se odehrála v roce 1621. Po vyhlášení nezávislosti Československa v listopadu 1918 sloup strhl dav.

Symbol temného období?

Historici a památkáři nejsou v názoru na obnovu sloupu jednotní. Kolem znovuvztyčení sloupu se už dříve vedly bouřlivé diskuse. Odpůrci sloup považují za symbol pobělohorské doby, nejtemnějšího období českých dějin. Podle některých je připomínkou násilné rekatolizace země a zpátečnictví.