O venkovní reklamy v metropoli je přitom stále vysoký zájem. Nejedná se jen o centrum, ale také o velké reklamní plochy na hlavních komunikacích uvnitř města. „Nejžádanější jsou plochy poblíž důležitých dopravních tahů," říká Kateřina Vágnerová ze společnosti Famedia, která se specializuje na venkovní reklamu. Cena za jeden bilboard závisí na mnoha faktorech. Těmi hlavními je velikost plochy, dlouhodobost reklamy i to, jak moc inzerent na její zveřejněn spěchá. „Většinou se částka pohybuje okolo 25 000 korun na měsíc, neměla by přesáhnout 40 000" uvádí Vágnerová.

Radní očekávají spolupráci občanů

Uhlídat nelegální reklamní poutače je složité. Kromě možnosti upozornit na nedovolenou reklamu v centru města na adrese Rady pro reklamu budou zřejmě lidé moci brzy nahlásit překročení vyhlášky na aktuálně plánované magistrátní internetové stránce. Ta má být zřízená přímo jako listina černé reklamy.

Radní tak chtějí vybídnout občany, aby jim množství reklam v ulicích sami pomáhali hlídat. Pražané jejich návrh přijímají s povděkem. „Bylo by to dobře. Už teď vím alespoň o třiceti místech přímo v centru, kde se domnívám, že reklama nemá vůbec co dělat," říká grafik Jan Hradil. „Je to otřesné, když procházíte historickými ulicemi. Nenajde se sloup nebo budka, na které by nebyla spousta plakátů. Všechno to nevkusně křičí po pozornosti kolemjdoucích. Vypadá to tady skoro už jako v Polsku," odkazuje na situaci u našich sousedů, kde byli autoři regulí pro reklamu v metropoli ještě benevolentnější.

Reklama v pražské památkové rezervaci

Nařízením z roku 2005 a jeho postupnými dodatky se na území pražské památkové rezervace nesmí reklama šířit formou rozdávání letáků, navštívenek a vizitek, pochůzkovou reklamou na plakátech, tabulích, tyčích, pultech či jiných konstrukcích a zařízeních, stejně tak na upoutaných balónech a plovoucích předmětech. Reklama také nesmí být umístěná na dodatečných konstrukcích na dopravních prostředcích, přívěsech a plachtách, nesmí se šířit periodickým tiskem, zvukem ani obrazem. Nařízení se nevztahuje na charitativní akce, prezentace politických stran a hnutí, zákonem povolené shromáždění, pouliční průvody a manifestace a na akce pořádané nebo spolupořádané hlavním městem Prahou nebo městskými částmi.