Mezi leti 2018 a 2022 Praha proinvestuje kolem 10 miliard na opravu infrastruktury odpadních vod a přes 7, 3 miliardy na opravu potrubí a úpraven pitné vody. Město bude rekontrukci z velké části financovat z nájemného za vodohospodářskou infrastrukturu a dvě miliardy chce dodat z vlastního rozpočtu.

Do roku 2023 se počítá také s rekontrukcí vodárny v Káraném nebo s rekonstrukcí úpravny vody v Podolí. Zásadní bude také dostavba Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově.