Jak oznámila Hygienická stanice hlavního města Prahy v tiskové zprávě, n základě podnětů zákazníků se usktuečnilo 18 kontrol. "Z toho pět podnětů se týkalo nedodržování vydaných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ohledně koronaviru," píše se ve zprávě.

Kontroly se týkaly i provozů, ze kterých si zákazníci odnesli údajně zdravotní obtíže. Bylo jich jedenáct a v sedmi případech se podnět na zdravotní obtíže ukázal jako oprávněný. 

"V provozovnách stravovacích služeb v měsíci červenci byly zjištěny zejména nedostatky ve značení rozpracovaných pokrmů, v ochraně potravin a pokrmů před kontaminací, ve skladování potravin a v provozní hygieně," hlásili hygienici.

Kromě pokut musely tři stravovací podniky uklidit a vydezinfikovat kompletně své prostory.

Hygienická stanice neoznámila konkrétní provozovny a jejich prohřešky, vydal pouze souhrnný seznam všech kontrolovaných provozů bez ohledu na to zda v nich byly nedostatky, nebo prošly kontrolou v pořádku.