Náročné práce, pro okolí více viditelné před dvěma roky v souvislosti s tehdejším snímáním obvodových panelů, v prvních dvou červnových dnech završila sanace potrubí původní vzduchotechniky s azbestovými těsnicími provazci v instalační šachtě – a to v části Golden Prague Residence.

Specialisté a přísný dohled

V době těchto prací měli žáci sousedící Základní školy z preventivních důvodů náhradní program mimo budovu. Ředitelka Tereza Martínková připomněla, že děti byly například v zoo, navštívily řadu muzeí či si užívaly programu dětského dne na Kampě. Mezitím na staveništi rekonstruovaného objektu pracovala specializovaná firma Ekolsan v hermeticky uzavřeném kontrolovaném pásmu s podtlakem, vytvořeném podél celé instalační šachty v deseti patrech až na střechu objektu; odpad s materiálem obsahujícím azbest byl odtud v bezpečných silnostěnných neprodyšných obalech převezen na skládku společnosti Recovera.

Odehrávalo se to nejen pod dohledem hygieniků. Na vše ještě dohlížela znalkyně Zoja Guschlová (která je expertkou v oborech chemie a čistota ovzduší, se specializací na azbest a ostatní anorganická vlákna) společně s inspektory a laboratoří společnosti Foster Bohemia. Přímo na stavbě byly umístěny přístroje, které by případné šíření azbestu odhalily.

Na další kontrolní měření došlo i přímo v učebnách školy. Výsledek? Výskyt zdraví škodlivých respirabilních vláken, ať už azbestových, nebo jakýchkoli jiných, se nepotvrdil. Pro školu to znamená, že učebny nejsou zamořeny – a bylo tomu tak i v minulých letech, kdy se na stavbě také s azbestem pracovalo, lze shrnout sdělení znalkyně Guschlové.

„Vnitřní prostředí učeben bylo prokazatelně zdravé po celou dobu probíhající sanace azbestu. Sanace byla účinná. Zdraví dětské a dospělé populace v průběhu sanace azbestu bylo ochráněno,“ shrnula, co znamenají zjištěné výsledky.

To je informace, kterou má ředitelka školy Martínková pro rodiče současných žáků i budoucích prvňáčků, kteří nastoupí od září: ve škole je bezpečno – a vždy bylo. Řada rodin v uplynulých letech netajila své obavy (ostatně stejně jako lidé bydlící v sousedství) – a právě k azbestu škola pořádala několik informačních setkání; poslední koncem května formou webináře. A dobrou zprávou je, že z bývalého hotelu InterContinental v těsné blízkosti školy už veškerá azbestová zátěž zmizela. Možná rizika jsou tedy pryč.

Rekonstrukce bude zcela bezpečná

Hygienická stanice hlavního města Prahy, jejíž pracovníci podle dokumentace spočítali, že z místa bylo odstraněno 1,34 tuny azbestu, potvrzuje, že v souvislosti s nakládáním s tímto materiálem na staveništi nezjistila žádné nedostatky. Jestliže je prostor stavby od azbestu již definitivně vyčištěn, práce mohou pokračovat bez hrozby pro okolí. Školní hřiště zůstane uzavřené ještě během prázdnin, kdy poslouží stavbařům jako zázemí při bourání části komplexu. Dojde pak na celkovou rekonstrukci objektu i vnitrobloku, v němž vznikne vertikální zelená stěna i pěší lávka spojující školu s náměstím Miloše Formana.

„Celkově považujeme za zásadní, že budeme moci nový školní rok zahájit bez narušování výuky – a to již za využití hřiště a bez znepokojení ohledně přítomnosti azbestu,“ těší ředitelku Martínkovou.

Z toho, že starosti kolem výskytu azbestu v sousedství školy jsou minulostí, se raduje i 1. místostarosta Prahy 1 pro školství, kulturu, sport a spolkovou činnost David Bodeček (nez.). Ale nejen z toho.

„Průběh odstranění azbestové zátěže je ukázkou dobré praxe z hlediska spolupráce napříč veřejným a soukromým sektorem i zapojení odborníků. S investorem zůstáváme v úzkém kontaktu a jsme přesvědčeni, že se nám i nadále podaří spolupracovat a vytvářet partnerství dobrých sousedů v nejlepším zájmu školy i obyvatel městské části,“ naznačil souvislosti.

Co kontrolovali hygienici na počátku června

- Zahájení prací předcházelo důkladné prověření uzavřeného podtlakového kontrolovaného pásma včetně personální a materiálové propusti i napojení odsávacích a filtračních jednotek.
- Hygienici zkontrolovali materiály a prostředky pro takzvanou enkapsulaci (nástřik speciálním přípravkem pro stabilizaci azbestových vláken), balení a označování odpadu i vhodnost osobních ochranných prostředků pro práci s azbestem.
- Součástí prověrky bylo nastavení zásad ochrany zdraví při práci, bezpečnostních opatření i zajištění stavebně-technické připravenosti pro práce s azbestem.
- Měření koncentrace azbestu v ovzduší – jak v průběhu prací mimo kontrolované pásmo, tak po dekontaminaci a ukončení prací v kontrolovaném pásmu – přineslo vyhovující výsledky.

Zdroj: Hygienická stanice hlavního města Prahy