Mlžící zařízení jsou v ulicicích Prahy 1 instalovány již od roku 2020 a úkazaly se jak účinný nástroj v boji proti horku. Celkem bylo v uplynulých letech nainstalováno devět těhto systémů. Ty jsou napojeny na pozemní hydranty a nevyžadují tak žádné výkopové či stavební zásahy. Instalace zařízení je tak velice rychlá a efektivní, což umožní brzkou reakci na vysoké letní teploty.

Tento systém dokáže pocitově snížit teplotu vzduchu, zvýšit vlhkost i snížit prašnost. Drobné vodní kapičky absorbují část tepla blízkého okolí díky přeměně vody na páru, čímž dochází k ochlazování vzduchu. Spotřeba vody jedné trysky činí přibližně 18 litrů za hodinu. Do mlžícího zařízení proudí vždy pitná voda přímo z vodovodního řadu.

V rámci nové smlouvy s Pražskou vodohospodářskou společností (PVK a.s.) bude v tom to roce nainstalováno dalších 8 mlžících zařízení ve stejných lokalitách jako v předchozích letech - Újezd, Náměstí Republiky, Ovocný trh, Staroměstské náměstí, Havířská ulice, Uhelný trh, Jungmannovo náměstí.

Místostarostka Prahy 1 Kateřina Klasnová k plánům na instalaci mlžících zařízení uvedla: "I letos bude Praha 1 spolupracovat s PVK a na podzemní hydranty bude napojeno osm mlžítek v ulicích centra. Uvědomujeme si, že se stále vzrůstajícími teplotami je třeba reagovat a naší prioritou je kromě přidávání nových vodních prvků zejména zprovoznění všech stávajících kašen, pítek a fontán. Už loni jsme na tom intenzivně pracovali a došlo ke znovuzprovoznění např. Wienerovy kašny na Uhelném trhu, fontány na Senovážném náměstí, kašny v Petrské čtvrti, kašny vedle sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí či díky spolupráci s TSK fontán v mostovce Mánesova mostu."