Přístroj slouží k léčbě poruch srdečního rytmu, v případech, kdy srdce bije nepravidelně, pomalu, vynechává nebo úplně zastavuje. To může vést buď k nedostatečnému přečerpávání krve nebo hrozí srdeční zástava. Kardiostimulátor srdce hlídá a když zaznamená problém, vydá impuls, který vede k srdečnímu stahu.

První přístroj voperovali lékaři už v roce 1958, ale jeho mechanismus byl těžkopádný. Vývoj bezdrátového kardiostimulátoru trval dalších čtyřicet let.

První se podařilo lékařům voperovat v roce 2012 pacientovi Lubomíru Navrátilovi. Přístroj má životnost až deset let, což potvrzuje i pan Navrátil, který výměnu starého za nový absolvoval až v loňském roce.

Budoucnost ve vývoji

„Naši kardiologové se i nadále podílejí na vývoji nových kardiostimulačních systémů, což vedlo k dalšímu celosvětovému prvenství implantace dvoudutinové leadless stimulace – zavedení dvou stimulačních kapslí do pravé komory a pravé síně, které mezi sebou navzájem komunikují,“ vysvětluje mluvčí Nemocnice Na Homolce Martina Dostálová. Podle ředitele nemocnice Petra Paloučka je právě inovace a vývoj motorem medicínského pokroku.

Popsaný operační výkon provedli čeští doktoři letos v únoru. Inovace má vést k rozšíření pomoci právě těm pacientům, kteří trpí poruchou srdečního rytmu.

„Budoucnost vidím v plném rozvinutí veškerého portfolia kardiostimulátorů, jak stimulace komor, síní, tak i obou dvou a také systém pro srdeční resynchronizační léčbu – tak zvanou fyziologickou stimulaci u nemocných s poruchou mechanické funkce levé komory srdeční. Dále se slibně rozvíjí možnost kombinace podkožního defibrilátoru a bezdrátového kardiostimulátoru v komoře či v síni, čímž odpadne nutnost vodičů zaváděných do srdce,“ říká primář kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce Petr Neužil.

Využití kardiostimulátorů se v posledních letech výrazně zdokonalilo. V současnosti existují čtyři různé typy bezdrátových „leadless“ systémů, z toho pouze jeden je ale zatím schválený v zemích Evropské unie, Spojených států a v Japonsku. Ostatní typy přístrojů jsou stále ve fázi klinického zkoušení.

Tisíce zachráněných pacientů

První bezdrátový kardiostimulátor se podařilo lékařům voperovat v roce 2012 pacientovi Lubomíru Navrátilovi. Při takových operacích chirurgové umístí přístroj velikosti mikrotužkové baterie. Přes stehenní žílu v třísle zavedou vodicí katetr, na který upevní vlastní stimulační kapsli, kterou poté zavedou do pravé srdeční komory. Pacient je po celou dobu při vědomí, lékaři jen znecitliví místo vpichu.

Na celém světě se dosud voperovalo mezi 250 až 300 tisíci leadless kardiostimulátorů. Přímo v pražské Homolce to bylo za posledních deset let 418 přístrojů. Ročně se tu zavede zhruba 20 až 30 bezdrátových kardiostimulátorů.

Jejich výhodou je krátká doba voperování, protože zákrok trvá přibližně čtvrt hodiny. Operace tedy znamená méně invazivní zákrok a současně menší riziko následné infekce. Samotný přístroj má životnost až deset let, což potvrzuje i pan Navrátil, který výměnu starého za nový absolvoval až v loňském roce.