Proti návrhu Nový hlavák vznikla i online petice. Nová odbavovací hala by se totiž podle vítězného návrhu měla částečně zbourat. Podle ministerstva kultury se ale jedná o kulturní památku. 

"Ministerstvo kultury opakovaně deklarovalo, že nová budova hlavního nádraží v Praze je kulturní památka," uvedla mluvčí ministerstva Ivana Awwadová. Pokud jde o přijatelnost v pondělí představeného návrhu na přeměnu nádraží, k té se podle ní ministerstvo vyjádří až při případných budoucích odvoláních. "Nyní nelze v této věci ze strany ministerstva kultury předjímat případná stanoviska," sdělila.

Památkovou ochranu nese zejména secesní Fantova budova nádraží. Nová odbavovací hala ze 70. let minulého století nicméně podle ministerstva není samostatným objektem, ale přístavbou, takže se na ni památková ochrana rovněž vztahuje.

Je to ukvapené a nepodložené jednání, zní ze Správy železnic

Podle zástupců Správy železnic došlo k zápisu haly do katalogu kulturních památek NPÚ "nečekaně doslova přes noc". Zápis má být založen na neplatném odůvodnění a bez právního základu. 

„Už při tvorbě zadávací dokumentace k soutěžnímu dialogu jsme konzultovali situaci s NPÚ a Odborem památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy. Zástupci NPÚ nám na jednání ještě před vyhlášením Soutěžního dialogu potvrdili fakt, že NOH není zapsanou památkou," stojí ve sdělení SŽ s tím, že ústav měl k dispozici koncept soutěžního zadání a památkáři jej nijak nerozporovali.

Objekt Nové odbavovací haly byl již v minulosti (v roce 2004) na přihlášení na kulturní památku, tehdy byl ze strany Ministerstva kultury podnět zamítnut. 

Hala je ze strany SŽ brána jako funkční a konstrukční celek, stejně jako magistrála, metro a boční rampy. „Tím pádem by v případě existence památkové ochrany NOH byly součástí kulturní památky i části magistrály či parkoviště na střeše NOH. Po celou dobu dosavadní existence NOH k ní nebylo přistupováno orgány památkové péče jako ke kulturní památce," zní v tiskové zprávě.

Jeden den ne, druhý den ano

Ještě před zveřejněním vítězného návrhu na Nový hlavák nespadala NOH pod památkovou ochranu. „Teprve v samé závěrečné fázi soutěžního dialogu nám Ministerstvo kultury sdělilo, že považuje NOH za kulturní památku s odkazem na názor Drážního úřadu. Ten nejprve NOH označil za přístavbu Fantovy budovy a následně po doplnění podkladů svůj názor opravil," uvádí SŽ.

Samotná hala až do 30. 11. 2023 nebyla jako kulturní památka ani evidovaná v katalogu NPÚ. „V aktuálním zápise je však dovětek o tomto typu právní ochrany již od roku 1958. Hala byla však postavena až v letech 1973–1979. Zmatečné a nekoncepční jednání orgánů památkové péče nic nemění na skutečnosti, že jsme jako zadavatelé upozornili účastníky jak na architektonickou hodnotu haly, tak na památkově chráněné celé území již během soutěžního dialogu. Ti ji také promítli do svých návrhů," doplňuje Správa železnic.