Speciálně o hazardu v obci se má jednat na veřejném zasedání místních zastupitelů, jež je svoláno na pondělí 15. dubna. Křik se kvůli kasinům ozval už na poslední schůzi ve středu 3. dubna, byť toto téma nebylo na programu jednání.

Provozovatelé kasin mají zájem vybudovat na dosah od Prahy nové provozovny, řada místních však takové podnikání v blízkosti svých domovů odmítá. Argumenty proti vstupu hazardu na vesnici jsou rozmanité: od obav z dopravní zátěže i možného nárůstu kriminality přes strach z poklesu hodnoty nemovitostí až po odmítání špatného příkladu pro místní mládež. S přesvědčením, že hazardní hry by v dnešní společnosti mít místo neměly – a na vesnici nepatří už tuplem.

Vedení obce naopak vidí možný přínos v podobě finančních darů od provozovatelů, jež by za situace, kdy kvůli investici do přestavby školy obec musela odložit jiné projekty, bylo velmi vítané.

Starosta Pavel Hrdlička (Chrášťany pro život) upozornil, že by z kasin plynuly do obecní kasy miliony; nyní i později. Připomíná, že dvě firmy mající zájem kasina vybudovat a provozovat souhlasily s poskytnutím jednorázového daru ve výši deseti milionů korun plus čtvrtmilionového ročního příspěvku na projekty určené obcí. Dále starosta připomněl předpokládaný výnos z daně z hazardu. Tak by podle jeho odhadu mohla obec získávat dalších zhruba šest milionů korun ročně.

Peníze obec potřebuje

Podle Hrdličkových slov by to konkrétně znamenalo možnost začít už letos pracovat na zatím odsunutých projektech, jež leckteří místní vnímají jako důležité. Jde o rekonstrukcí ulice U Cihelny, kdy by se dočkali lidé volající po tom, aby ke svým domům měli přístup hodný dnešní doby, dále pak o opravu hřiště u bytových domů a o úpravu odpočinkové zóny v Růžové slibovanou před volbami.

Odpůrci se však proti povolení kasin nadále ostře vymezují. Odmítají, že by mohli změnit stanovisko a nechali se „koupit“ – nebo snad dokonce „prodat“ hlasováním zastupitelů. To prý už raději nové volby.

Vznikla i petice, která hazard v obci odmítá, a je slyšet požadavky na vypsání místního referenda. Příkladem pro ty, kteří nesouhlasí, je loňský úspěch odpůrců kasin v poměrně nedalekých Tuchoměřicích. Tam to také zprvu vypadalo, že ohlašovaný finanční prospěch přinese souhlas – řada lidí se však postavila proti natolik hlasitě a s takovou vehemencí, že se konalo místní referendum. A provozovatelská společnost zde lidi nepřesvědčila ani nabídkou finančních darů pro jednotlivé rodiny. Občané kasina odmítli – a následně zastupitelé přijali místní vyhlášku, jež provozování hazardních her v obci zakazuje.

Chrášťanský starosta Hrdlička reagoval, že pokud se objeví masivnější požadavky na uspořádání referenda, vedení obce jeho vyhlášení bránit nebude. Je připraven i na debatu o možnosti přijmout vyhlášku zakazující hazard.

Pro zlepšení vzhledu

Původně místní politici se vznikem kasin počítali. S tím, že je to pro dobro obce, chrášťanští zastupitelé schválili dohody o spolupráci s akciovými společnostmi Bonver Win a CEC Praha. Ty plánují vybudování kasin, jež by současně řešila problémy kolem dvou objektů v sousedství Plzeňské ulice představující hlavní průtah obcí; v obou případech nedaleko železničního přejezdu. Jedná se areál firmy Montir, před nímž by zmizely polorozpadlé stánky hyzdící okolí, a především o budovu restaurace Plné břicho. Ta by prošla zásadnější proměnou zvláště přestavbou v zadní části.

„Současnému nájemci objektu končí nájemní smlouva – a nájemce ani vlastník již neměli zájem ve spolupráci pokračovat,“ naznačuje starosta souvislosti: o budoucnosti restaurace stejně bude třeba rozhodnout. „Vlastník hledá jakékoli využití, které by pro něj bylo finančním přínosem. Z našich zkušeností víme, že by objekt mohl sloužit k daleko rizikovější činnosti,“ poznamenal Hrdlička.

Trvá na tom, že ukončení provozu restaurace s projektem kasina nesouvisí. Současně starosta připomněl, že před schválením dohod s provozovatelskými firmami oslovil kolegy z obcí, ve kterých kasino funguje. Prý se není čeho bát: „Dostalo se mi od všech ubezpečení, že tyto provozy negenerují zvýšenou kriminalitu ani neohrožují bezpečnost okolí.“ Třeba do debaty v Tuchoměřicích ale loni vstupovaly argumenty, že problémy se údajně vyskytují. S konkrétním odkazem na Dolní Dvořiště v jižních Čechách.

„Kasino je z našeho pohledu nejmenší zlo,“ shrnul starosta mínění vedení obce. „Provoz podléhá přísným pravidlům dle zákona a je pečlivě kontrolován ministerstvem financí. Do objektu nesmí vstoupit nikdo bez předchozí registrace (prováděné přes státní registry), celý prostor včetně okolí je monitorován a záznam obrazu i zvuku ukládán po dobu dvou let. Není to herna z devadesátek,“ míní Hrdlička.

Připouští však, že odmítavé hlasy nyní zní v obci silně. A z jeho slov vyplynulo, že nemíní prosazovat něco, co by místní většinově odmítali. Velká bitva o kasina v Chrášťanech se tak čeká na veřejném zasedání zastupitelů v polovině dubna.