Hasičský záchranný sbor ČR slavnostně obdržel ve čtvrtek 4. dubna do Správy státních hmotných rezerv novou techniku za 100 milionů korun. Ta je určena primárně pro hromadnou chemickou, radiační i biologickou dekontaminaci osob. V současnosti je hojně využívaná například při likvidaci ohnisek ptačí chřipky.

Hasiči přijali celkem 19 kusů techniky - sedm požárních automobilových nosičů S2 s hydraulickým nakládacím jeřábem a dvanáct Stanovišť dekontaminace osob.

Předání v hasičské stanici v Holešovicích se zúčastnil i generální ředitel HZS ČR Vladimír Vlček a předseda SSHR Pavel Švagr.

„Hasičský záchranný sbor bude techniku SSHR nejen udržovat a ochraňovat pro případ krizového stavu, ale může ji využít v případě jakýchkoli mimořádných událostí, které si to žádají. Jen v roce 2023 jsme vybavení, kterého jsme ochraňovateli, využili u celkem 165 různých zásahů,“ uvedl Vlček.