Rozsáhlé stavební práce, které začaly v pondělí 5. února v Hartigově ulici omezují v místě dopravu. Bývalou Koněvovu ulici, která byla v říjnu loňského roku přejmenována na Hartigovu, čeká nejprve rekonstrukce vodovodního řádu v úseku Černínova - Zelenky-Hajského spočívající v přeložce řadu z chodníku do vozovky, včetně vodovodních přípojek u objektů.

Následně se uskuteční kompletní rekonstrukce vozovky a chodníků. V rámci rekonstrukce dojde k úpravě odvodnění a dosadbě stromů.

Dopravní omezení

Od tohoto týdne je v ulici zaveden pouze jednosměrný provoz (od Ohrady k ulici Černínova). V části ulice Jeseniova, od ulice Rokycanova po ulici Českobratrská je zakázán vjezd kromě vozidel městské hromadné dopravy a dopravní obsluhy.

Podle Technické správy komunikací (TSK) budou práce, které jsou rozdělené do dvou etap, trvat až do konce května letošního roku.

1. etapa: 5. 2. – 3. 3. 2024
-Zábor jízdního pásu ul. Hartigova ve směru z centra v úseku Domažlická - Zelenky-Hajského, dále zábor jízdního pásu ul. Hartigova ve směru do centra v úseku Černínova - Domažlická.
-Průjezd v daném směru – tzn. ve směru do centra umožněn jízdním pruhem v daném směru/v protisměru.

2. etapa: 4. 3. – 31. 5. 2024
-Zábor jízdního pásu ul. Hartigova ve směru do centra v úseku Zelenky-Hajského - Černínova.
-Průjezd v daném směru – tzn. ve směru do centra umožněn jízdním pruhem v protisměru.

Zdroj: TSK

V další etapizaci rekonstrukce od 1. 6. 2024 do 31. 8. 2024 dojde k úplné uzavírce komunikace Hartigova v úseku Černínova - Zelenky - Hajského. K uzavření TSK bliží informace neuvedlo.

Mohlo by vás zajímat: Zrušená linka autobusu 165 komplikuje seniorům dopravu na Polikliniku Modřany

Seniorka Eva Marušková, vedoucí kubu důchodců Jordana Jovkova na Praze 12, srovnává původní autobusový spoj 165 s tramvají 27 na Sídlišti Libuš | Video: Eliška Stodolová