Kompletní rekonstrukce Hartigovy ulice v Praze 3 se přesouvá do další etapy, konkrétně do úseku Černínova - Zelenky - Hajského. To zapříčiní, že v této oblasti bude od 1. června do soboty 31. srpna ulice kompletně uzavřena pro veškerý automobilový provoz i městskou hromadnou dopravu.

Automobilová doprava bude svedena na objízdné trasy, směrem z centra po úseku Husitská - Prokopova - Olšanská - Jana Želivského. Do centra pak Jana Želivského - Olšanská - Prokopova - Husitská.

Co se týče MHD, rekonstrukce se dotkne především autobusových linek 133, 136, 207, 908, 909, 913. Konkrétní omezení a případné objízdné trasy jsou aktualizovány na odkaze zde.

Pěší provoz by měl být v oblasti zachován, chodci ale musí počítat s menšími omezeními. Kvůli bezpečnosti budou vyznačeny provizorní koridory.

TSK v Hartigově ulici provádí již od února letošního roku rozsáhlou rekonstrukci vodovodního řadu spočívající v přeložce řadu z chodníku do vozovky, včetně přepojení vodovodních přípojek u objektů. Oblast projde i kompletní rekonstrukcí vozovky a chodníků. V rámci rekonstrukce dojde k úpravě odvodnění a dosadbě stromů.