Za fyzický trest odborníci považují jakýkoli trest, při němž je použita fyzická síla a který má způsobit určitý stupeň bolesti nebo nepohodlí. Fyzické tresty jsou často ztotožněny s výpraskem, podle výboru OSN pro práva dítěte ovšem zahrnují i plácání, facky, třesení, strkání, tahání za vlasy a uši, údery pěstí, bití, pálení, kopání nebo nucení setrvat v nepříjemné poloze.

„V České republice bohužel stále mezi rodiči převládá používání fyzických trestů jako výchovného prostředku, přestože je prokázáno, že mají dlouhodobé negativní důsledky,“ vysvětluje vedoucí výzkumného týmu z Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN profesor Radek Ptáček závěr, který z průzkumu vzešel.

Snaha o ukotvení v zákoně

I mírné fyzické tresty způsobují podle lékařů dětem zcela zbytečná zranění, bolest, podkopávají u nich pocit vlastní hodnoty a brání jim v optimálním psychickém vývoji. Podle aktuálního průzkumu se k násilí a bití dětí uchylují spíše rodiče, kteří byli sami jako děti trestáni.

Podle přednosty psychiatrické kliniky Martina Anderse může být řešením zlepšení duševní kondice rodičů a zmírnění jejich stresu, který si potom vybíjejí na dětech. Důležité je také dítě chválit za dobré a žádoucí chování.

Jak upřesňuje Eva Petrová z Kanceláře vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Evropským soudem pro lidská práva, snaha o zákonné ukotvení nepřijatelnosti tělesného trestání dětí v občanském zákoníku je nezbytnou součástí změny přístupu k výchově dětí.

Přitom právě toto zákonné ukotvení u nás zatím chybí. „Účelem přitom není trestně stíhat ani stigmatizovat rodiče a pečovatele, nýbrž vyslat společnosti jasný signál, že bít dítě není přijatelnější než bít kohokoli jiného,“ dodává Petrová.

Preventivní programy v Praze

V metropoli se na pomoc dětem zažívajícím fyzické násilí zaměřuje třeba Dětské advokační centrum - Centrum LOCIKA sídlící na Praze 7, které funguje od září minulého roku.

Centrum poskytuje odbornou pomoc jak rodičům, tak jejich dětem. Cílem je minimalizovat dopady násilí v rodině na vývoj dítěte a nastavit jeho zdravé vztahy s oběma rodiči tak, aby mohlo vyrůstat v respektujícím rodinném prostředí.

Obrátit se lze také na bezplatnou linku bezpečí určenou pro děti nebo na rodičovskou linku. Souhrnné informace a obecné rady jsou zveřejněny na stránkách iniciativy Dětství bez násilí.

Výsledky výzkumu na téma vnímání a používání fyzických trestů v ČR

- 35,74 % rodičů používá fyzické tresty jakou součást výchovy
- 60,53 % v dětství trestaných rodičů používá fyzické tresty i na svých dětech
- 30,4 % rodičů spíše souhlasí s tím, že fyzické tresty jsou důležitou součástí výchovy
- 49,55 % rodičů spíše souhlasí s tím, že plácnutí přes hýždě/ruku nebo pohlavek jsou přijatelnými fyzickými tresty
- fyzické tresty jsou právně zakázány v 65 zemích a dalších 27 zemí deklarovalo, že se k nim připojí a uzákoní nepřijatelnost fyzických trestů ve školách, v domácím prostředí, v institucích, zařízeních denní péče, ČR se zavázala ukotvit tato opatření v zákoně v roce 2007, ale dosud se tak nestalo

Zdroj: 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice

(V průzkumu odpovídalo 1013 respondentů z řad rodičů, kteří mají děti ve věku od 0 do 18 let)