Zkuste si dnes tipnout o jaké místo na fotografiích se jedná! Rozluštění tohoto kvízu přineseme spolu s další fotografickou hádankou ve čtvrtek. Zároveň vám prozradíme i několik zajímavostí spojených s místem, které jste měli poznat.

Vydejte se s námi na místa hodně známá, ale třeba i netradiční, která jste cestou po hlavním městě míjeli bez povšimnutí nebo jste na nich nikdy nebyli.

Kvízový seriál vychází každé pondělí a čtvrtek. Ověřte si s námi jak dobře znáte Prahu.

Řešení minulého kvízu

V minulém kvízu jste měli poznat Valdštejnskou zahradu, která je součástí areálu Valdštejnského paláce, sídla senátu Parlamentu České republiky.

Valdštejnská zahrada byla vybudována souběžně s palácem a byla původně v italském stylu. Zahrada je členěna do dvou geometricky rozdílných částí. Ve větší části se nachází největší sala terrena v Praze a před ní fontána se sousoším Venuše s Amorem. V této části Valdštejnské zahrady je k vidění také umělá krápníková stěna, na níž navazuje voliéra pro ptactvo. V druhé - menší části Valdštejnské zahrady leží velký bazén s umělým ostrovem. Na něm se tyčí plastika Herkula s kyjem v ruce, který se právě chystá udeřit saň u svých nohou. Dále se zde nachází skleník a Jízdárna.

Valdštejnská zahrada prošla několika zásadními úpravami. V 18. století byla téměř celá zalesněna a protínalo ji mnoho drobných cest. Další změny byly provedeny v 50. letech 20. století, kdy došlo například k opětovnému zřízení velkého bazénu. Od roku 1996 je zahrada součástí sídla Senátu, který se na počátku nového tisíciletí ujal její rozsáhlé rekonstrukce a zpřístupnil ji veřejnosti.

close Fotokvíz: Poznáte místo v Praze? info Zdroj: Deník/Radek Cihla zoom_in Fotokvíz: Poznáte místo v Praze? Dominantou Valdštejnské zahrady je sala terrena. Tato monumentální otevřená stavba neměla v době svého vzniku v palácových zahradách obdoby. Původně sloužila hlavně k pozorování Valdštejnské zahrady a byla vnímána spíše jako prostor, kterým pokračují obytné místnosti paláce, než jako zahradní prvek. Vnitřní výzdoba saly terreny navazuje na interiérovou výzdobu paláce. Celkem se zde nachází 32 malovaných výjevů především z antické mytologie. Strop zdobí fresky zobrazující řecký Olymp. Uprostřed je Zeus s manželkou Hérou a bohyní Afroditou (v římské mytologii Jupiter, Juno a Venuše), na severní straně jsou znázorněni helénští bohové, na jižní straně trojští. Medailony lemující Olymp vyobrazují motivy z trojské války.

Do saly terreny bylo možné z paláce vstoupit přes umělou krápníkovou jeskyni, takzvanou grottu. Umělou jeskyni, v níž nechybí ani oválná kamenná nádrž na vodu, využívali obyvatelé paláce v horkých dnech jako chladný úkryt. Vstup do jeskyně je na severní straně saly terreny, na jižní straně vedou dveře do retirády, tedy odpočinkového pokoje.

K chloubě Valdštejnské zahrady patří pávi korunkatí a bílí. Chovají se zde od roku 2000 a takřka každé jaro vyvádějí mladé. Zahrada poskytuje útočiště slípkám zelenonohým nebo kachnám divokým. Ty sice nepatří ke zdejšímu stálému ptactvu, ale Valdštejnskou zahradu si evidentně oblíbily a pravidelně se sem vracejí. close Fotokvíz: Poznáte místo v Praze? info Zdroj: Deník/Radek Cihla zoom_in Fotokvíz: Poznáte místo v Praze?

K vidění jsou také výři velcí, kteří jsou největšími žijícími sovami u nás. Rozpětí křídel mají až 160–170 cm a samičky jsou větší než samci. Jejich voliéra se nachází u krápníkové stěny. Ve velkém bazénu se prohánějí sumci, štiky, zlatí jeseni nebo kapři Koi, kteří jsou považováni za nejkrásnější okrasné ryby na světě.

Valdštejnská zahrada je svou rozlohou více než 14 tisíc metrů čtverečních druhou největší zahradou v centru Prahy, větší jsou jen zahrady Pražského hradu.

Zdroj: Senát Parlamentu České republiky

Pro usnadnění nabízíme tyto možnosti: