Zkuste si dnes tipnout o jaké místo na fotografiích se jedná! Rozluštění tohoto kvízu přineseme spolu s další fotografickou hádankou v pondělí. Zároveň vám prozradíme i několik zajímavostí spojených s místem, které jste měli poznat.

Vydejte se s námi na místa hodně známá, ale třeba i netradiční, která jste cestou po hlavním městě míjeli bez povšimnutí nebo jste na nich nikdy nebyli.

Kvízový seriál vychází každé pondělí a čtvrtek. Ověřte si s námi jak dobře znáte Prahu.

Řešení minulého kvízu

V minulém kvízu jste měli poznat porodnici U sv. Apolináře, která patří mezi nejdéle nepřetržitě fungující porodnice na světě. Pro svoji mimořádnou architektonickou hodnotu a význam v dějinách lékařství je areál porodnice U sv. Apolináře prohlášen za chráněnou kulturní památku.

Předchůdkyní dnešní porodnice, dříve Zemské, byla od roku 1789 veřejná porodnice. Ta se nacházela také v Apolinářské ulici, v barokní budově bývalého kanovnického domu při chrámu sv. Apolináře. Byla určena pro anonymní porody a byl při ní nalezinec. Rodily zde osamělé a chudé ženy, které mohly v budově své dítě odložit. Mnoho rodiček tehdy po porodu umíralo na horečku omladnic (puerperální sepsi). Roku 1862 rozhodl hrabě Thun-Hohenstein o vybudování Královské české zemské porodnice.

Architektonické zadání obsahovalo řadu hygienicko-preventivních opatření, aby se zamezilo šíření infekce a jejím smrtelným následkům. Na příkaz Zemského výboru musela být stavba z režných, neomítnutých cihel, neboť se věřilo, že jsou bezpečnější z hlediska přenosu infekce. Budovu Zemské porodnice navrhl a v letech 1865–1875 postavil přední český architekt a stavitel Josef Hlávka (1831–1908). Pro vnější vzhled Josef Hlávka zvolil severoněmecký novogotický sloh a navrhl stavbu tvořenou soustavou šesti pavilonů s jedenácti trakty a s vnitřním obdélníkovým nádvořím. Pavilonový systém umožňoval v případě potřeby uzavřít jednotlivé části budovy a zamezit tak šíření infekce. V budově porodnice byla zřízena i dvě luxusní tajná oddělení se zvláštními vchody přímo z ulice, kde mohly v tajnosti porodit šlechtické a měšťanské dcerky, které neplánovaně přišly do jiného stavu.

close Fotokvíz: poznáte místo v Praze? info Zdroj: Deník/Radek Cihla zoom_in Fotokvíz: poznáte místo v Praze? Architektonicky nejzajímavější částí budovy porodnice je kaple sv. Kříže. Je umístěna v prvním patře, nad vstupním vestibulem. Prostor kaple je tvořen bohatou hvězdicovou sklípkovou klenbou, která je svedena ve střední sloup. V kapli se nachází mramorová křtitelnice, kredenční mramorový oltář, novogotická dubová zpovědnice a kůr s varhanami. 

V roce 1875 byla budova Zemské porodnice slavnostně uvedena do provozu. Informaci o prvním zde narozeném dítěti se dozvídáme z Národních listů, které přinesly 28. dubna 1875 stručnou zprávu: „Nová porodnice již odevzdána jest svému účelu. Předevčírem večer přijala prvého novorozence, holčičku. Matka její jest Barbora Koutná z Rožmitálu.“ Dne 14. února 1945 byla při bombardování Prahy částečně zasažena i budova porodnice.

Budova v dnešní době slouží Gynekologicko-porodnické klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Základními cíli činnosti gynekologicko-porodnické kliniky jsou léčebně-preventivní péče, pedagogická a vědecko-výzkumná činnost. V budově je Perinatologické centrum pro Prahu a Středočeský kraj. Klinika je od roku 2005 akreditovaným pracovištěm EBCOG (European Board and College of Obstetrics and Gynaecology). V roce 2007 byla po náročné rekonstrukci otevřena nová oddělení šestinedělí, onkologie a ultrazvuku neboli Centrum fetální medicíny.

Pro usnadnění nabízíme tyto možnosti: