U rybníka Bubec v Řeporyjích vznikne nově místo pro posezení a grilování. Rybník se dočká zcela nového vypouštěcího zařízení a bezpečnostního přelivu. Dále se dočká také opravy nábřežních zdí, které budou nově obloženy kamenem, a také zřízení přístupu k vodě a sjezdu do rybníka. Opraveny budou i podemleté břehy.

U Proseckého rybníka v Praze 9 město počítá s novým vypouštěcím zařízením, nátokem do ryníka v podobě studánky a s vyčištěním a úpravou jeho okolí. Na místě dojde také k opravám nábřežních zdí a v severní části bude vybudován pozvolný přístup k vodní hladině.

Na Letné pak vzniknou dvě fontány a další vodní prvky pro ochlazení okolí. Investiční projekt v Praze 7 navazuje na nedávnou výstavbu závlahové nádrže. Na místě se navíc vybuduje dešťová kanalizace pro svod vody od Metronomu do rybníka.

V případě rybníku Bubec město počítá s investicí necelých 10 milionů korun. Revitalizace Proseckého rybníka je vyčíslena na necelé 3 miliony korun a projekt na Letné bude stát 15 milionů.

“Rybníky jsou důležitým krajinotvorným prvkem, jejich revitalizace a obnova je důležitá pro plnění klimatického plánu a ochlazování místního klima. Zde správně navazujeme na to, co již bylo započato. My jsme ale voličům slíbili také to, že vodu pražské přírody vrátíme zpět lidem,” řekla předkladatelka návrhu a náměstkyně primátora hl. M. Prahy pro oblast životního prostředí a klimatického plánu Jana Komrsková.