Podsvícená fontána v centru Prahy prošla před zahájením provozu kompletním servisem všech technologií i čištěním jejích částí. Vodotrysky, které zkrášlují prostor na Václavském náměstí budou svítit každý den do 22 hodin až do podzimu.

„Předpoklad je zhruba do poloviny října podle klimatických podmínek. Od příštího jara počítáme s pravidelným zahájením provozu s nástupem měsíce května,“ uvedl radní hl. m. Prahy pro infrastrukturu Michal Hroza.

Před otevřením se ale celá fontána musela podrobit servisní údržbě. Jak uvedl místopředseda představenstva THMP Tomáš Novotný, nejnáročnější činností je vyčištění všech prvků, zejména spár, odtoků a podzemní akumulační nádrže, kterou v zimním období zanesou usazeniny i řada nečekaných předmětů.

„Dále se jedná o kontrolu a nastavení čerpadel a trysek. Součástí je i údržba technologické části včetně revize elektro rozvodů, která probíhá ve strojovně umístěné dva metry pod úrovní náměstí. Pro zajímavost poklop od strojovny má hmotnost cca 250 kilogramů, a proto k jeho vyzvedávání používáme speciální techniku,“ řekl Tomáš Novotný.

Fontána s vodotrysky dosahujícími výšky od 2 do 5 metrů byla vybudována jako rekreační a zklidňující prvek v rámci rekonstrukce dolní části náměstí podle návrhu architekta Petra Kučery. Poprvé byla spuštěna v květnu 2022. Čtvercový prvek, který zaujímá plochu 16 čtverečních metrů tvoří 16 trysek osazených v LED reflektorech zapuštěných do pochozích žulových desek.

Součástí zařízení je strojovna s akumulační nádrží o objemu 2 000 litrů umístěná v podzemní šachtě. Fontána řízená počítačovým systémem funguje v recirkulačním režimu, který přispívá k ekologickému a energeticky šetrnému provozu – voda chrlící z vodotrysků stéká zpět do nádrže, odkud se po filtraci včetně chemické úpravy vrací zpět do oběhu.

zdroj: Magistrát hl.m. Prahy