Další příležitost pak přišla v pátek 16. února. Do prostor, kde se bude od pondělka učit, mohli dopoledne zavítat studenti a pedagogové. V letním semestru, který začíná právě 19. února, má už budova opět z větší části sloužit akademickému ruchu.

Nepřístupné zůstane pouze nejvíce zasažené čtvrté patro, potřebující rozsáhlejší opravy. V případě aktivit, které se tam odehrávají tradičně, se už od sklonku prosince připravovalo jejich přesunutí do náhradních prostor. Podle dřívějších informací by mohlo toto podlaží zůstat zavřené zhruba do září. Harmonogram se však ještě má upřesňovat v závislosti na postupu oprav. Nepočítá se přitom s hlučnými pracemi, které by zásadněji rušily výuku v jiných částech budovy.

Otevření se podařilo stihnout

Zahájením výuky s počátkem letního semestru se podaří naplnil cíl, který jako ambiciózní plán děkanka Eva Lehečková už v prosinci ohlásila a následně potvrzovala během ledna. Připomínala v té souvislosti, že při policejním zásahu byla v budově poškozena většina dveří – a před obnovením provozu je bylo třeba dát do pořádku a zajistit možnost uzamčení. Deníku řekla, že zajistit tyto opravy nebylo jednoduché: naráželo to na kapacitní možnosti dostupných firem, avšak v některých místech také na komplikace spojené s památkovou ochranou.

Připomenutí tragédie z 21. prosince 2023, kdy střílející vrah zabíjel v budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.
Filda byla po střelbě „pootevřena“. Otevření se plánuje na 19. února

Dlouhodobě se počítá s tím, že návrat mohou provázet různé emoce – a prakticky nikdo si nemůže být jist, s jakými pocity se nakonec bude vyrovnávat po návratu do budovy, setkání s možná i několik týdnů neviděnými lidmi a obnovením už vlastně standardního školního režimu. Může to přijít hned, nebo třeba po několika dnech.

V uplynulých týdnech se proto mimo jiné konala školení, aby zaměstnanci byli připraveni, věděli, jak o situaci hovořit, jak reagovat, jak v případě potřeby pomoci nebo pomoc zprostředkovat. K dispozici budou i peer konzultanti schopní odborné intervence. Naopak někteří studenti jsou přesvědčeni, že místo truchlení je při návratu do školních prostor povzbudí dřívější hezké vzpomínky, které mají s těmito místy spojeny.

Knihovny obnovují činnost

K částečně standardnímu provozu se také od pondělka vrátí část knihoven, které v budově na Palachově náměstí fungují. Nejde jen o Knihovnu Jana Palacha (kde však z důvodů bezpečnostních i technických ještě dočasně zůstanou uzavřeny některé studovny včetně počítačové, již nahradí studovny červená, modrá i galerie).

Praha po střelbě.
Zpověď záchranáře: Ty scény od filozofické fakulty mi z paměti nevymizí

Dále se jedná o Historický kabinet, Knihovnu anglistiky a romanistiky, Knihovnu Fonetického ústavu, Knihovnu katedry pomocných věd historických a archivního studia, Knihovnu Ústavu filosofie a religionistiky a Knihovnu Ústavu germánských studií. Oproti dřívějšku budou mít prozatím mírně omezenou otvírací dobu, o čemž fakulta informuje na svém webu s uvedením podrobností k jednotlivým knihovním pracovištím. Končí také rozšířená provozní doba fakultních knihoven v Celetné ulici, zavedená na počátku ledna.

Knihovny nacházející se v nepřístupném čtvrtém podlaží zůstanou nadále uzavřeny; jsou jimi Knihovna finštiny a Knihovna Ústavu hudební vědy. Neznamená to ale, že budou nedostupné. Knížky i další materiály z nich si je možné objednávat prostřednictvím centrálního vyhledávače UKAŽ a následně vyzvednout v Knihovně Jana Palacha. Totéž platí v samotné Knihovně Jana Palacha pro oddělení beletrie.