Studentská rada filozofické fakulty uspořádá ve čtvrtek odpoledne akci nazvanou „Nám, Všem: Studentský průvod a objetí Fildy“. Skutečně spojený s „přenesením světla“ a „obejmutím budovy“. Akce začíná 4. ledna ve 13.30 na Ovocném trhu – a na Palachově náměstí by měla končit kolem čtvrté odpolední. Na průběh akce a zachování klidu v jejím okolí bude dohlížet větší počet policistů.

Zřejmě početný zástup účastníků směřující od Karolina na náměstí Jana Palacha symbolicky přemístí oheň ze svíček hořících na pietních místech na nové vzpomínkové prostranství. Mlčenlivý průvod, kde nejsou vítány jakékoli projevy (a to včetně náboženských) narušující tichou pietu, by měl k Palachovu náměstí vyrazit kolem čtvrt na tři odpoledne. S denním předstihem na facebookové prezentaci akce potvrdilo svou účast 829 lidí – a 5,6 tisíce uživatelů sociální sítě o ni projevilo zájem.

Z Ovocného trhu zamíří původ kolem Černé Madony do Celetné ulice a pokračovat bude přes Staroměstské náměstí do Kaprovy. Hlavní budovu fakulty se studenti také skutečně chystají obejmout: lidský řetěz by ji měl obstoupit zhruba kolem třetí. „Na rohu Kaprovy a Valentinské se čelo průvodu rozdělí na dvě části – a pomalu obejme budovu,“ vysvětlují organizátoři ze Studentské rady FF UK, jak to naplánovali. O zhruba čtvrt hodiny později, ve čtvrt na čtyři, pak má být na Palachově náměstí zapálen symbolický oheň.

V rámci piety by měl hořet po celý měsíc. „Akce je otevřena nejen studentům FF UK, ale všem, kdo chtějí vyjádřit solidaritu se zasaženými tragickou událostí,“ připomínají dále organizátoři. Dojde rovněž na citlivý sběr svíček z dosavadních pietních míst, přičemž se jedná o materiál, který bude mít další využití. Vznikne z nich umělecké dílo: objekt připomínající jak samotnou tragédii a její oběti, tak následnou obrovskou vlnu solidarity.

Pietní místo před FF UK v pátek 22.12.2023 dopoledne:

Pietní místo před FF UK v pátek dopoledne | Video: Eliška Stodolová

Čtvrteční akce, načasovaná rovné dva týdny od smrtící střelby, současně zahájí kampaň Měsíc pro fakultu, jejímž ohniskem se stane právě náměstí Jana Palacha. Počítá se zde s celou sérií rozmanitých akcí, jež přinesou nejenom pietu a vzpomínky, ale také nabídnou setkávání celého univerzitního společenství i veřejnosti. Měsíc pro fakultu bude předcházet důstojnému otevření budovy, kam se následně navrátí akademický život. Co dalšího vedení filozofické fakulty společně se studentskými spolky v rámci tohoto projektu plánují, má být představeno v Karolinu na čtvrtečním setkání s novináři. Podle dřívějších informací se součástí iniciativy mají stát třeba i hudební projekty, ale také například práce s vůněmi.

Semestr skončil, i zkoušky jsou dobrovolné

Do konce zimního semestru je na filozofické fakultě zrušena výuka. Také zkouškové období bude dobrovolné – s tím, že splnění studijních povinností lze i odložit a nadále pokračovat ve studiu. Ostatní fakulty a součásti Univerzity Karlovy zachovávají výuku v běžném režimu. Nemusí to však platit stoprocentně, což potvrzuje třeba sdělení děkana přírodovědecké fakulty Jiřího Zimy z úterý 2. ledna: v reakci na tragédii, jež postihla filozofickou fakultu, si mohou vyjednat úlevy i tamní posluchači, pokud to potřebují. „Existuje nemálo studentů, kteří mají kromě výuky na [naší] fakultě výuku i na FF UK, která v současnosti podléhá zvláštnímu režimu,“ vysvětlil profesor Zima souvislosti, kvůli nimž lze také u přírodovědců individuálně řešit případné problémy se studiem v kontaktu se studijními referentkami nebo studijním proděkanem.

Se zahájením letního semestru se i na filozofické fakultě počítá podle dřívějších plánů 19. února. Přesnější informace by zástupci vedení univerzity, jejího krizového štábu i fakulty měli zveřejnit ve čtvrtek; konkrétní pokyny budou studentům předávat garanti jednotlivých studijních programů. Počítá se mimo jiné s využitím náhradních prostor v jiných budovách včetně objektů dalších fakult a partnerských institucí či s přenesením části aktivit do on-line prostředí. Dřívější zkušenosti mimo jiné ukazují, že tak lze absolvovat i zápočty a zkoušky.

Chystají se školení, organizační opatření i nákup techniky

Samotná hlavní budova na náměstí Jana Palacha zůstává uzavřena včetně knihoven. Mělo by to tak zůstat nejméně do konce ledna; termín ještě bude upřesněn. I v místech, kam vraždící střelec nezavítal, je mimo jiné třeba zajistit opravu většího počtu dveří. Ty byly poškozeny při zásahu policistů, kteří je otevírali násilně. Zřejmě také vznikne stálé pietní místo připomínající tragédii. Mimo jiné se dále vedou debaty o možných úpravách prostor, kde se odehrával masakr – zahraniční zkušenosti z míst střelby ve školních budovách totiž napovídají, že může být výhodné změnit dispozici místností, kde umírali lidé.

Pietní místo za oběti střelby na FF UK:

Pietní místo za oběti střelby na FF UK | Video: Deník/Radek Cihla

Naplno se rozběhly přípravy na posilování bezpečnostních opatření, jež také mají být představena ve čtvrtek. Chystá se pestrá škála novinek od školení pracovníků a navazujících cvičení přes úpravy režimu povozu i ostrahy až po využití různých technických zařízení – a nemá se to týkat jen filozofické fakulty. K asi nejsledovanějším nebo nejdiskutovanějším opatřením patří nouzová tlačítka typu „panic“, umožňující v tísňových situacích spustit tichý alarm, detektory hluku schopné rozpoznat podezřelé zvuky – například tříštění skla nebo i střelbu – či instalace rozhlasového systému.

Chystá se také rozšiřování systému schopného v krizové situaci rozesílat varovné SMS zprávy s konkrétními pokyny. Naopak se zřejmě neuplatní prvotní nápady hovořící i možnosti masivnějšího využití detekčních rámů schopných odhalovat přinášené kovové předměty: pískáním by tato zařízení označovala prakticky každého příchozího. Naopak se budou rozšiřovat vstupy do budov na čipové karty vydávané zaměstnancům i studentům. Vedle opatření v rámci ochrany takzvaných měkkých cílů chce univerzita posilovat rovněž kybernetickou bezpečnost.