Přispívat je stále možné jak přes portál Darujme, tak posláním peněz na transparentní účet. Nadační fond, který již v lednu ujistil, že všechny darované peníze budou využity na pomoc postiženým a jejich rodinám koordinovanou univerzitou (a nikoli třeba na opravy budovy či její úpravy nebo pořízení nového vybavení), část financí postupně rozděluje. Jen během 18 březnových dnů byly podle údajů na transparentním účtu poskytnuty příspěvky v souhrnné výši bezmála pěti milionů korun.

Tři hlavní oblasti podpory

Pomoc rodinám obětí, pomoc zraněným a psychosociální podpora. To jsou oblasti, které univerzita v souvislosti se sbírkou určila jako základní pro využívání shromážděných peněz. Společně s pravidlem, že pomoc má být široká, ale zároveň adresná, tedy cílená ve prospěch konkrétních lidí. Záhy přišlo i rozhodnutí o vyplácení finančních prostředků ve více fázích. „Ve všech třech oblastech,“ sdělil Deníku mluvčí univerzity Václav Hájek.

Už první fázi, kterou označuje jako „akutní“, univerzita podle jeho slov nevyplácela jen příspěvky rodinám obětí střelce na náklady spojené s posledním rozloučením. „Zraněným v první fázi poskytuje UK rychlou finanční podporu, kterou využívají na úhradu nákladů spojených s léčbou a zmírnění tíživé sociální situace spojené se zraněním. V oblasti psychosociální podpory se univerzita v první fázi zaměřuje na finanční pokrytí vedení skupinových terapií,“ uvedl Hájek k takzvané první fázi vyplácení podpor, již lze spojovat s lednem a únorem.

Jedná se hlavně s rodinami obětí

Nyní je aktuální takzvaná druhá fáze poskytování podpory. Jestliže lze z akademického prostředí zaslechnout podněty či debaty, že pravidla rozdělování peněz by snad mohla být pozměněna s větším důrazem na rychlou pomoc těm, kteří pro návrat k běžnému životu potřebují rehabilitační péči, mluvčí k dotazu Deníku sdělil, že první skupinou, s níž univerzita komunikuje, jsou rodiny obětí. „V současné době jsou uzavírány smlouvy s pozůstalými rodinami,“ konstatoval.

Správní rada NF UK schválila, že pro vyplácení podpor rodinám zesnulých vyčlení celkem 30 milionů korun. Něco přes čtvrtinu z těchto peněz již zamířilo ke svým příjemcům. „K dnešnímu dni bylo rodinám pozůstalých převedeno 8,15 milionu korun,“ uvedl Hájek v pondělí 18. března. „Ke zbývající částce jsme s rodinami v procesu specifikace podmínek a uzavírání smluv,“ upřesnil.

V rámi pomoci zraněným bylo zatím rozděleno celkem 1,5 milionu korun. „Další finanční podpora bude poskytnuta dle individuálních potřeb zraněných,“ sdělil Deníku mluvčí.

Pokud jde o úhrady psychosociální podpory, připomněl rozhodnutí Správní rady NF UK z 21. února. Tehdy byly vyčleněny čtyři miliony korun na skupinové terapie – a to poskytované jak prezenčně, tak i on-line formou. „V současné době jsme ve fázi uzavírání smluv a převodu finančních prostředků za podporu realizovanou v období prosince 2023 a ledna 2024. Tyto náklady byly vyčísleny na 1,05 milionu korun,“ uvedl Hájek. Připomněl, že psychosociální podpora stále pokračuje – a další náklady tak budou vyčíslovány postupně.

Léčení má usnadnit lepší byt

Vedle sbírky NF UK se s mimořádnou pozorností dárců setkala také sbírka vypsaná na portálu Donio ve prospěch jedné z vážně zraněných studentek. Dívka utrpěla sedm střelných poranění – a v nemocnici se léčila mimo jiné s průstřelem pravé plíce či s vážným poraněním nohy v oblasti kyčle, stehenní kosti a kolene. Zakladatelka sbírky Radka Hanušová uvedla, že pro návrat domů je zapotřebí nejen zapůjčení motodlahy umožňující cvičení, ale potřebné budou i fyzioterapie, psychologická péče a dlouhodobé dojíždějí na kontroly. Peníze ale také pomohou zajistit kvalitní ošetřovatelskou péči v domácím prostředí či hradit náklady na provoz domácnosti v souvislosti s výpadkem příjmů.

Dárci projevili velké pochopení – a společně se svými srdci otevřeli i své peněženky. Už během tří dnů se podařilo shromáždit částku blížící se dvěma milionům korun. Nakonec se po zhruba dvou týdnech díky příspěvkům 5,8 tisíce dárců podařilo shromáždit 3,6 milionu korun; nejvyšší dar byl padesátitisícový.

Nejnovější aktualita na webu této sbírky byla zveřejněna před týdnem. Vedle poděkování dárcům nechybí informace o posledním vývoji: „Jelikož se vybrala neuvěřitelná částka, kromě uhrazení potřeb v rámci fyzické i psychické rekonvalescence bychom Elišce, která stále potřebuje při chůzi berle, rádi za podstatnou část sbírky pořídili vhodnější bydlení (byt v přízemí či v domě s výtahem) tak, aby při rekonvalescenci, která ještě potrvá dlouhou dobu, nebyla omezena bariérou schodů.“

Kam zmizelo 60 milionů? Vydaly se vydělávat

Peníze, které se Nadačnímu fondu Univerzity Karlovy daří získávat z různých zdrojů, se jeho správní rada snaží chránit před ztrátou hodnoty v důsledku inflace. Fond o tom informoval na svých webových stránkách s tím, že na transparentním účtu má nyní o 60 milionů korun méně, než by tam mohlo být. Důvodem je založení spořicího účtu a termínovaného účtu, kam byla část peněz převedena: v částkách 25 a 35 milionů. Kvůli výhodnějšímu úročení. Jako aktuální zůstatek na transparentním účtu nyní Česká spořitelna uvádí částku 14,1 milionu.

Na tříměsíční termínovaný účet nechala správní rada peníze poslat 21. února. O dva dny později byl pro další vysokou sumu zřízen spořicí účet, který umožňuje peníze průběžně a okamžitě vybírat v případě jejich potřeby. „Tyto převody financí z transparentního účtu na spořicí účet a termínovaný vklad zohledňují předpoklad potřeb osob zasažených tragédií na Filozofické fakultě UK,“ vysvětluje web nadačního fondu. S ujištěním, že nadále bude rozdělování peněz transparentní: všechny nadační příspěvky i granty budou posílány pouze z transparentního účtu.

Mluvčí Univerzity Karlovy Václav Hájek v té souvislosti Deníku sdělil: „Obě tyto platby jsou označené na transparentním účtu tak, aby bylo jasné, oč se jedná. Veřejnost si tak může ověřit důvody veškerých odchozích plateb.“