Lehečková dodala, že se také pracuje na podrobné bezpečnostní analýze hlavní budovy na náměstí Jana Palacha, ze které vyplynou další opatření a doporučení. Ve čtvrtek uplynou tři měsíce od tragické střelby, při které student školy zastřelil v budově 14 lidí, poté i sebe a dalších 25 studentů či vyučujících zranil.

"Věc, která se chystá, je konkrétní nácvik pro krizové situace všech studujících a zaměstnanců z hlavní budovy. Ten se ale uskuteční až v raném podzimu, protože je potřeba ho dobře připravit, aby byl skutečně účinný," uvedla Lehečková. Dodala, že za sebou mají bezpečnostní proškolení všech zaměstnanců a vedoucích pracovníků na fakultě.

Lehečková řekla, že bude v hlavní budově fakulty do konce března posílena bezpečnost. Škola má podle děkanky na letošní rok vypracovaný podrobný plán konkrétních kroků, který vypracoval expert UK Zdeněk Kalvach a bezpečnostní odbor UK. Už se stihla zavést opatření, která nevyžadovala výběrová řízení, například kontroly kamer či výcvik odpovědných specializovaných zaměstnanců, aby byli schopni reagovat v případě jakékoliv situace, uvedla děkanka. "Také připravujeme projekt, který by měl změnit podobu vrátnice a zlepšit přehlednost a podobně. Projekt se bude řešit tři roky, takže úprava bude postupná," řekla Lehečková.

Kalvach pak podle Lehečkové připravuje podrobnou analýzu hlavní budovy fakulty, ze které mají vzejít konkrétní opatření a postupy v krizových situacích.

V již uskutečněných školeních pro studenty fakulta zejména vysvětlovala, z jakých odborných pozic nebo zkušeností vychází ve svých opatřeních. "Proč nevolíme cestu bezpečnostních rámů, proč jsou rámy komplikované, proč chce univerzita zůstat otevřenou akademickou institucí? A může jí zůstat a posílit bezpečnost jinými prostředky?" uvedla Lehečková několik otázek, které se na školení se studujícími řešily. Právě rámy podle Lehečkové mohou vyvolávat falešný pocit bezpečí, fakulta chce naopak vést studenty k porozumění celkovému konceptu bezpečnosti, například skrze vzdělání v první pomoci či nácviky krizových situacích. "To je něco, z čeho si můžeme brát do budoucna ten skutečný pocit bezpečí," dodala.

Studenti a zaměstnanci fakulty podle Lehečkové už většinově nepotřebují bezprostřední krizovou intervenci. "Spíše se potřebují soustředit na obnovu normálního provozu, života a studia, v nějakém ohledu udělat pomyslnou čáru za tou událostí," řekla.

Budova je nyní otevřená kromě čtvrtého patra, které bylo při policejním zásahu proti pachateli nejvíc poškozeno. Podle Lehečkové jdou opravy podle harmonogramu a plánují tam výuku vrátit v zimním semestru.