Chirurgické robotické centrum vzniklo ve FTN na konci minulého roku a nabízí zdravotní péči na nejvyšší špičkové úrovni. K jeho slavnostnímu otevření došlo ke konci února. Centrum bylo financováno díky dotačnímu programu REACT-EU.

Na robotickém systému zvaném daVinci bylo od září roku 2023 úspěsně realizováno přes 135 robotických výkonů.

„Výhoda robotického systému při operaci je ta, že ten chirurg operuje mnohem méně invazivněji, detailněji preparuje ty tkáně a ten výkon potom má vyšší efektivitu a hlavně menší výskyt komplikací. V hodně případech se jedná o operaci zhoubných nádorů," řekl prof. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D.

Zdroj: Deník/Radek Cihla

Celkové investice na vytvoření robotického centra včetně samotného robotického systému, dalšího přístrojového zdravotnického vybavení (rentgen, sono aj.), IT a stavby centra se vyšplhaly do výše 190,7 mil. korun. Z vlastních zdrojů nemocnice částečně hradila výdaje spojené se zajištěním IT sítí a techniky, a to částkou ve výši 12,9 mil. korun.

„Vyšší preciznost operačních výkonů, větší komfort pro operatéry, méně pooperačních komplikací u pacientů i jejich kratší hospitalizaci. To vše nabídne nový robotický systém, který se začal používat v naší nemocnici,“ uvedl ředitel FTN doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc.

Zákrok na klinice v Montpellier probíhal deset hodin pod vedením několika lékařů.
Nemocného Martínka propustili z nemocnice domů. Jeho stav je stabilizovaný

Slavnostního otevření robotického centra se zúčastnili zástupci jednotlivých klinik a pracovišť, kteří již na tomto robotickém systému daVinci vykonávají operativu. Urologickou kliniku 3. LF UK zastupoval přednosta prof. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., Kliniku hrudní chirurgie 3. LF UK reprezentovala přednostka MUDr. Alice Tašková, FEBTS, MBA, za Chirurgickou kliniku 1. LF UK byl přítomen její přednosta doc. MUDr. Jaromír Šimša, Ph.D. společně s MUDr. Lukášem Vrbenským a Gynekologicko-porodnické oddělení zastupoval primář MUDr. Petr Kolek.

Zdroj: Deník/Radek Cihla

Mezi dalšími pozvanými hosty byli starosta MČ Prahy 4 Ing. Ondřej Kubín, MBA, Ing. Karel Manoch, ředitel Odboru centrální administrace z Centra pro regionální rozvoj ČR a také zástupci dodavatele robotického systému daVinci ze společnosti Synektit Czech Republic.

Miniinvazivní chirurgické přístupy

Miniinvazivní chirurgické přístupy se již od roku 2010 staly zlatým standardem a přinášejí snížení krevní ztráty, kratší dobu pobytu v nemocnici, urychlení samotné rekonvalescence a snížení pooperační bolesti ve srovnání s běžnou otevřenou operací. A současný rozvoj robotické chirurgie posunuje tyto hranice ještě dále a výhody, které přináší jsou mnohačetné vč. 3D vidění, artikulace nástrojů, které napodobují lidské zápěstí, zvětšení obrazu, filtrace třesu a poskytnutí další „ruky“.

K dispozici jsou také chirurgické pomůcky, jako jsou pokročilé energie (bipolární impedance a harmonické kleště), použití fluorescence atd. Odborné studie navíc potvrzují zásadní ergonomické zlepšení pro chirurga při použití robotické asistence, a to zvláště při složitém chirurgickém výkonu ve srovnání se standardní laparoskopií, což je vzhledem k časové a fyzické náročnosti těchto výkonů velmi významné.

Zdroj: FTN