Vcelku běžně lze slyšet námitku, že řidiči elektroaut namnoze patří k příjmově silnějším skupinám, a tak si jistě mohou dovolit platit to, co hradí všichni ostatní. Častý argument nespokojenců také zní, že při parkování se elektromobily neliší od ostatních vozidel, a tak není důvod, aby pro ně platila jiná pravidla.

Tento argument také uplatnili pražští radní, když kývli na zrušení výjimky pro elektromobily v zónách placeného stání – byť až s účinností k 31. prosinci 2024.

Bezplatné parkování elektromobilů tak v metropoli vydrží osm let: jako dočasné zvýhodnění pro podporu aut bez výfuků, nicméně s omezeným dojezdem a vyšší cenou, bylo zavedeno v roce 2016. Následně pražští radní v roce 2020 schválili strategii podpory alternativních pohonů, podle níž měla původní pravidla zvýhodňování elektromobilů platit nejpozději do konce roku 2023.

Dočasnost se tedy v tomto případě protáhla. K odložení vedl fakt, že nejsou dojednána celková pravidla pro změny v systému parkování, o nichž magistrát diskutuje s městskými částmi; ty nyní zasílají své připomínky.

Vstřícnost k počátkům elektromobility nicméně zjevně oslabuje. První náměstek primátora Zdeněk Hřib (Piráti), který má na starosti oblast dopravy, připomíná, že je třeba brát v potaz, že parkující elektromobil zabírá stejně velký prostor jako auto se spalovacím motorem, a také počítat s předpokládaným zvyšováním počtu těchto vozidel. „S ohledem na očekávaný nárůst není jejich jednostranné zvýhodnění s parkováním zdarma na místech rezidentů dlouhodobě udržitelné,“ konstatoval.

Podporou mají být slevy a síť nabíječek

Náměstek Hřib ujišťuje, že podpora provozu elektroaut bude pokračovat, avšak dostane jinou podobu. „Cílem je zejména zpřístupnit elektromobilitu všem, aby nezůstala výsadou pro lidi s vlastní garáží,“ řekl. Znamená to především rozvoj sítě nabíječek.

Už dříve hlavní město ve prospěch provozu elektromobilů výrazně utrácelo. Jen za poslední tři roky magistrát vyčíslil investice do rozvoje dobíjecí infrastruktury na zhruba čtvrt miliardy korun; ponejvíce v souvislosti s přípravou sítě dobíjecích stanic na stožárech veřejného osvětlení. To má pokračovat, aby do konce roku 2026 měla Praha na sloupech lamp zhruba 800 nabíječek; každou se dvěma zásuvkami. Souběžně mají být budovány také samostatné dobíjecí stanice.

Zrušení bezplatného parkování pro elektromobily předznamenává chystanou reformu parkovacího systému s úpravou dosavadních pravidel, po čemž volají různé městské části – a třeba radnice Prahy 2 jejím zavedením podmiňuje i svůj souhlas se zavedením poplatku za vjezd do části území sousedící Prahy 1.

I pak se podle Hřibových slov má má na elektromobily pamatovat: „V nově připravované reformě zón placeného státní by měly mít zvýhodněnou cenu některých celoměstských parkovacích oprávnění a vyhrazená místa se zvláštním režimem u elektronabíječek.“ V souvislosti s nově chystanými pravidly se mimo jiné počítá s celoměstskou povolenkou pro parkování ve fialové zóně, která by pro elektromobily měla být levnější.

Přenosné povolenky v prosinci skončí

Do připravované reformy parkovacího systému v Praze, která by měla včetně nového ceníku platit od října, také zapadá další čerstvé rozhodnutí: rovněž ke konci letošního roku budou v metropoli zrušena přenosná parkovací oprávnění.

Ta byla původně zavedena k usnadnění dopravní obsluhy firem, avšak k tomuto účelu neslouží (nebo ne dobře). Leckdy se stala předmětem kšeftování – a lidé, kteří za parkování v okolí svého bydliště zaplatili, si stěžují, že jim takto ubývají místa. Veřejnou správu zase netěší finanční únik. Přenosná parkovací oprávnění by v rámci nového systému měly nahradit speciální povolenky pro zásobovací služby.

Jiných parkovacích oprávnění (ať už pro firmy, anebo rezidenty) se zatím změny netýkají.