Před čtyřmi týdny radní městské části pro dopravu Vojtěch Ryvola (ANO) ohlašoval zlepšení, které s provozovateli koloběžek vyjednal – s tím, že se shodli se na změně systému parkování mající uživatele přimět odkládat koloběžky po použití přímo na konkrétně určená místa. A ještě na tom, že firmy Bolt i Lime doplní na řidítka nápis, který v češtině a angličtině upozorní na zákaz jízdy po chodníku. Nynější postoj zní tvrději. Alespoň to ve středu 13. září ukázalo hlasování zastupitelů Prahy 1.

Ti sice nechtějí omezovat možnosti jízdy koloběžkářů, ale rozhodli, že parkování koloběžek má být zakázáno na pozemcích ve správě městské části. Takových prostranství a komunikací není, pravda, mnoho – většinou jde o parky a chodníky v jejich sousedství – nicméně radnice má jednat s magistrátem o tom, aby se opatření rozšířilo i na celou památkovou rezervaci. Usnesení vzešlé ze shody všech zastupitelských klubů, reprezentujících jednotlivé strany, hnutí a uskupení, přímo zákaz parkování nestanoví – tento záměr ale schvaluje.

Vychází přitom z metodických rozborů připravených ministerstvy dopravy a vnitra, tudíž představitelé radnice netají přesvědčení, že zvolený postup je v pořádku a nenarazí na právní kličky. Rozhodování se totiž nenese ve stylu „koloběžky chceme/nechceme“, ale parkování se má řešit jako zvláštní užívání komunikace. Což mimo jiné znamená povolení od silničního správního úřadu, spojené s úhradou poplatku, i uzavření nájemní smlouvy podle tržního řádu. Dále jejich respektování (což znamená zákaz parkování mimo sjednaná místa) – a také hrazení plateb plynoucích ze smlouvy.

Vedení Prahy 1 míní, že to pomůže nejen odstranit koloběžkový chaos na chodnících a prostranstvích v centru metropole, ale i nefér přístup, který je trnem v oku jiným podnikatelům. Pro ně jsou zábory veřejného prostranství zpoplatněné, zatímco provozovatelé elektrokoloběžek parkují svá nabízená vozítka zdarma. Již v minulosti dali najevo, že mírná platba podobná těm v jiných velkých městech Evropy, zhruba kolem jednoho eura za koloběžku měsíčně, by je nezaskočila ani u nás.

Mezi politiky Prahy 1 se přitom objevují i úvahy o tom, že v centru hlavního města (kde sdílené koloběžky v drtivé většině využívají turisté k zábavným projížďkám, přičemž si počínají tak, že strážníci městské policie často rozdávají pokuty a ojedinělé nejsou ani nehody) by možná bylo záhodno následovat příkladu Paříže. Ve francouzské metropoli vyhlásili referendum, které tam od počátku září přineslo úplný zákaz provozovat nabídku sdílených elektrokoloběžek. Navzdory jen malé aktivitě voličů, jichž dorazilo pouze necelých osm procent.

Celopražsky také zaznívají hlasy, že by bylo na místě stanovit jednotná pravidla pro provoz sdílených elekrokoloběžek v celém hlavním městě. Ne je tedy řešit odděleně v rámci jednotlivých městských částí.

Co se na elektrokoloběžkách nelíbí představitelům Prahy 1

- Dopravní obtíže: Elektrokoloběžky často blokují chodníky, což omezuje pohyblivost chodců a zhoršuje provoz v centru města.
- Bezpečnostní ohrožení: Vzhledem k povrchu vozovek a dlažbě jsou elektrokoloběžky často využívány na chodnících, což ohrožuje bezpečnost chodců.
- Estetická nevkusnost: Koloběžky jsou často odkládány bezohledně a chaoticky, což poškozuje vzhled i pověst historického centra města.
- Nerovné podmínky pro podnikatele: Zatímco ostatní podnikatelé musí mít povolení a platit za svá tržní místa, elektrokoloběžky jsou dosud nabízeny mimo tržní řád.
Zdroj: městská část Praha 1