Termín pro podání nabídek je 26. června, DPP se po podpisu smlouvy nemusí zavázat k odběru jediného autobusu. Rámcová smlouva bude na pět let.

| Video: Youtube

DPP má zatím 14 elektrobusů E’CITY 36BB od Škody, požadavky na elektrizaci MHD řeší hlavně metrem, tramvajemi a nově také trolejbusy. Všechny nové elektrobusy mají plnit standardy Pražské integrované dopravy.

V hodnocení bude mít cena 65 %, záruka na samotný elektrobus 17 %, na trakční akumulátor 8 %. Po pěti procentech váhy bude mít termín a možnost navýšení trvalého nabíjecího proudu. Na dodání bude mít výrobce vždy maximálně patnáct měsíců po objednávce.

Garantovaný dojezd elektrobusu bude minimálně 100 kilometrů s použitím topení nebo klimatizace, větrání a předepsaného osvětlení vozidla za jakýchkoliv provozních a klimatických podmínek. Referenční linkou budou linka 154 v trase Koleje Jižní Město – Strašnická, přičemž měření bude započato v zastávce Strašnická a povede souvisle po trase linky bez připojení sběrače k troleji. Dodavatel musí poskytnout záruku, že životnost akumulátorů bude minimálně pět let nebo 360 tisíc kilometrů.