Dvorecký most překlene Vltavu v úseku mezi zlíchovským a podolským břehem a spojí tak městské části Praha 4 a Praha 5. Východní vyústění mostu bude u Žlutých lázní severně od Jeremenkovy ulice, západní bude poblíž tramvajové zastávky Lihovar. Ta získala novou podobu během loňské rekonstrukce Nádražní ulice, barrandovská trať je tak na napojení tratě od Dvoreckého mostu připravena. Součástí projektu je nová tramvajová a autobusová zastávka Dvorecký most.

Nejzazší termín pro podání nabídek je 19. listopadu. Podle plánů magistrátu by měla být začátkem příštího roku na světě už všechna potřebná stavební povolení a měl by být znám i vítěz tendru na zhotovitele. Následně by se mělo začít stavět, odhadovaná délka stavebních prací je 30 měsíců.

V tendru nebude rozhodovat jen cena, ale i délka výstavby (15 pct.), délka záruční doby (10 pct.) a kvalita týmu (5 pct.). "Veřejná zakázka je nastavená tak, aby nezáleželo jen na ceně, ale také na délce záruční doby, délce stavby i odborné kvalifikaci, aby nový most měl opravdu špičkovou kvalitu. Součástí přihlášek budou i seznamy hotových stavebních prací, seznamy techniků, osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci s popisem technického vybavení, se kterým bude firma pracovat. Jsem si jistý, že stavba Dvoreckého mostu bude v dobrých rukou,“ popisuje náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha sobě).

Pro pražskou MHD je Dvorecký most jednou z nejzásadnějších staveb. Má se stát zárodkem takzvané jižní tramvajové tangenty, propojující významné tramvajové tratě vedoucí od Barrandova a Modřan. Tramvajím se oproti zajížďce přes Palackého most zkrátí cesta až o šest kilometrů. Díky novému mostu bude možné zrušit část autobusových linek vedoucích přes Barrandovský most.

Kubistická krajina

"Díky novému mostu také budeme moct převést část autobusových linek z Barrandovského mostu a desítky tisíc lidí už nebudou muset ve špičkách stát v kolonách mezi auty. Zlepšíme tím průjezd autobusů mezi Novodvorskou, Pankrácem a Smíchovem. Velký přínos bude mít most také z hlediska propojení páteřních cyklostezek, které jsou vedené po obou březích a vznikne náhrada propojení přes rušný Barrandovský most,“ říká Scheinherr.

Dvorecký most bude podle územního plánu z roku 2014 určen jen pro MHD, cyklisty a chodce, v případě nutnosti jej ale budou moci využívat i vozidla záchranného systému.

Autorem vítězného návrhu, který vzešel z architektonicko-konstrukční soutěže pořádané v letech 2017 až 2018, jsou architekti ze studia ATELIER 6 a TUBES. Při hledání tvarového řešení se autoři inspirovali Františkem Menclem, který byl projektantem mostů pro hlavní město Praha v první polovině 20. století. Mencl si podle nich dobře uvědomoval důležitost, aby most dobře zapadl do okolní zástavby a městské krajiny a nenarušoval svým vzhledem cenné panorama. Mosty podle něj měly respektovat podobu těch starších, tedy svých předchůdců či vzorů.

Výtvarný umělec Krištof Kintera zpracovává prostor pod mostem formou výtvarného díla. Vznikne zde multifunkční pomyslná kubistická krajina a „botanická zahrada“ pouličního osvětlení. Součástí projektu je kromě kulturní arény také kavárna s občerstvením, pikniková zóna nebo Kinterova autorská socha.