ÚOHS letos v červenci rozhodl, že DPP stanovil v zadávacím řízení diskriminační podmínky a řízení proto zrušil. Dopravní podnik podal rozklad k předsedovi úřadu, který nyní jeho námitky vyslyšel.

"Předseda ÚOHS se neztotožnil se závěry prvostupňového rozhodnutí, podle kterého zadavatel stanovil diskriminační zadávací podmínku vytvářející bezdůvodnou překážku hospodářské soutěže, když požadoval předložení alespoň dvou významných dodávek výtahů na dopravní stavbě," uvedl úřad.

Mlsna uvedl, že i když se tato podmínka může jevit jako bezdůvodná, není prokázáno, že by bránila hospodářské soutěži a to ani u Metrostav DIZ, která tuto podmínku napadla. "Požadované reference týkající se dodávek výtahů jsou na trhu dostupné, a to minimálně od jednoho poddodavatele. Nelze tedy konstatovat, že by byl přístup k nim reálně omezen, čímž absentuje prvek faktického narušení hospodářské soutěže ve vztahu k podmínce technické kvalifikace stanovené zadavatelem v tomto zadávacím řízení," uvedl Mlsna.

"Těší nás, že předseda ÚOHS vzal naše argumenty v potaz, nicméně ještě větší radost budeme mít, až bude rozhodnutí úřadu pravomocné,“ uvedl k rozhodnutí Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

Ve výstavbě je nyní kilometrový úsek mezi stanicemi Pankrác a Olbrachtova, který je nejsložitější vzhledem ke stavbě přestupního uzlu na trase C. Dopravní podnik počítal s tím, že letos v říjnu plynule naváže stavbou dalšího úseku z Olbrachtovy na Nové Dvory. A dosud předpokládal, že na konci roku 2029 uvede do provozu první čtyřkilometrovou část stavby, na které bude včetně Pankráce pět stanic – mezi Olbrachtovou a Novými Dvory ještě Nádraží Krč a Nemocnice Krč.

Odevzdání nabídek pro druhý úsek stavby bylo loni počátkem prosince. Dopravní podnik počítal s tím, že vítěze vyhlásí nejpozději v březnu, až všechny nabídky zkontroluje. To se ale nestalo, protože už koncem loňského roku antimonopolní úřad zakázku pozastavil a zakázal dopravnímu podniku uzavřít smlouvu s případným vítězem. Uzavření smlouvy bude možné v případě, že ÚOHS v opakovaném řízení návrh Metrostavu DIZ zamítne.